Senatul a adoptat înfiinţarea Gărzilor forestiere

0
149

Senatul a aprobat, ieri, ordonanţa de urgenţă care prevede înfiinţarea Gărzilor forestiere pentru a combate defrişările ilegale masive, care au fost discutate inclusiv în şedinţa CSAT din iunie 2015. Potrivit OUG nr. 32/2015, “este necesară înfiinţarea Gărzilor forestiere, prin reorganizare ca instituţii publice cu personalitate juridică în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin preluarea atribuţiilor, activităţii, a posturilor şi a personalului de la Comisariatele de Regim Silvic şi Cinegetic”.

Guvernul precizează că actul normativ are ca scop întărirea capacităţii instituţionale prin suplimentarea numărului de posturi din cadrul Comisariatelor de regim silvic şi cinegetic, astfel încât numărul de posturi să fie de 617, faţă de 399 câte sunt în prezent, adică o persoană cu pregătire silvică pentru o suprafaţă de 16.403 ha fond forestier.

Cât priveşte salarizarea personalului din cadrul Gărzilor forestiere, comisiile de specialitate ale Senatului au decis ca salariile de bază să se stabilească la nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, nu în baza grilei de salarizare propuse de iniţator.

Deşi, în vederea realizării atribuţiilor, în condiţii optime, numărul de personal din cadrul Gărzilor forestiere cu atribuţii de implementare, monitorizare şi control necesar este de o persoană cu pregătire silvică pentru o suprafaţă de 8.000 ha, pentru reducerea impactului bugetar s-a decis ca numărul personalului silvic din cadrul Gărzilor forestiere să aibă în vedere o suprafaţă de 12.000 ha, suprafaţa prevăzută ca fiind limita maximă, potrivit Codului silvic.

Iniţiatorul susţine în expunerea de motive că în ultimii ani fenomenul tăierilor ilegale de masă lemnoasă a luat amploare, pierderea produsă anual bugetului naţional prin sustragerile de masă lemnoasă este estimată la 1.056.000 mii lei (circa 250 de milioane de euro). „De asemenea, cantitatea de masă lemnoasă recoltată în mod ilegal pune în pericol siguranţa publică, în primul rând prin destructurarea arboretelor care nu îşi pot realiza rolul reglator privind factorii climatici, determinând alunecări de teren, scurgeri masive de pe versanţi, inundaţii, punerea în pericol a barajelor şi implicit a vieţii oamenilor”, arată documentul citat.

Iniţiatorul precizează, totodată că problematica tăierilor ilegale de arbori este una de siguranţă naţională, făcând obiectul unei analize în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării organizat în data de 09.06.2015, “unde s-a evidenţiat soluţionarea în regim de urgenţă a acestei problematici, inclusiv prin înfiinţarea Gărzilor Forestiere”.

Expunerea de motive reaminteşte că „potrivit Regulamentului UE nr. 995/201 al PE şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, pentru implementarea corespunzătoare a acestuia sunt obligatorii realizarea de controale, cel puţin o dată la doi ani, la peste 9.000 de operatori economici care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn şi produse din lemn”, precizând că aceste controale nu s-au putut efectua, până în prezent, din cauza personalului insuficient din cadrul Comisariatelor de Regim Silvic şi Cinegetic.

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere a fost adoptat, în plenul Senatului, cu 70 de voturi “pentru”, 3 abţineri şi 1 vot “împotrivă”.