Reglementarea comisioanelor interbancare pentru plata cu cardul

0
88

leiGuvernul a stabilit unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Uniunii Europene privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul. Totodată, s-a desemnat Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor drept autoritatea naţională responsabilă cu aplicarea normelor europene în domeniu şi stabilete sancţiunile corespondente faptelor ce privesc nerespectarea aceloraşi dispoziţii europene. Astfel, la încheierea unui acord contractual cu un prestator de servicii de plată, consumatorul poate solicita să deţină două sau mai multe mărci de plată diferite pe un instrument de plată cu cardul, cu condiţia ca un astfel de serviciu să fie oferit de prestatorul de servicii de plată, iar nerespectarea acestui drept constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei. De asemenea, constituie contravenţie nerespectarea de către prestatorul de servicii de plată a oricăreia din prevederile referitoare la obligaţia acestuia ca într-un termen rezonabil premergător semnării contractului de servicii de plată să furnizeze consumatorului informaţii clare şi obiective cu privire la cu privire la toate mărcile de plată disponibile, funcţionalitatea, costul şi securitatea acestora şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.