Comisia Europeană propune crearea unui nou Plan european de investiţii externe

0
85

Jyrki KatainenComisia a prezentat recent modul în care va da un impuls suplimentar investiţiilor pentru crearea de locuri de muncă şi creştere durabilă. Astfel, ea are în vedere, în primul rând, extinderea, majorarea şi consolidarea Fondului european pentru investiţii strategice (FEIS), pilonul central al Planului de investiţii pentru Europa. De asemenea, Comisia propune crearea unui nou Plan european de investiţii externe (European External Investment Plan – EIP) pentru încurajarea investiţiilor în Africa şi în vecinătatea UE.

Jyrki Katainen, vicepreşedinte al Comisei Europene, responsabil pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate, a declarat  că „Planul de investiţii pentru Europa” s-a dovedit un succes. „Oferim finanţare suplimentară pentru proiecte inovatoare şi pentru IMM-uri în cadrul Fondului european pentru investiţii strategice; prin intermediul Platformei de consiliere, ajutăm întreprinderile să-şi pregătească cererile de finanţare; prin Portalul pentru proiecte, informăm investitorii din întreaga lume în privinţa oportunităţilor de investiţii care există în Europa şi înlăturăm barierele din calea investiţiilor cu ajutorul uniunii pieţelor de capital şi al altor iniţiative ale UE. Sunt foarte mulţumit de rezultatele de până acum ale planului de investiţii şi aştept cu interes discutarea noii noastre propuneri cu membrii Parlamentului European şi cu statele membre în săptămânile următoare”, a subliniat vicepreşedintele Comisiei.

Facilitarea combinării cu alte surse de finanţare

În ceea ce priveşte  Fondului european pentru investiţii strategice”  (FEIS), Comisia a prezentat propuneri privind prelungirea juridică a perioadei iniţiale de la 3 ani (2015-2018) la 5 ani, precum şi modificarea obiectivului de investiţii de la 315 la cel puţin 500 miliarde euro. Fondul va pune accentul pe finanţarea mai multor proiecte sustenabile şi transfrontaliere pentru implementarea obiectivelor ambiţioase din acordul COP21. De asemenea, se va avea în vedere sporirea gradului de transparenţă, furnizarea de asistenţă pentru mărirea acoperirii geografice şi facilitarea combinării cu alte surse de finanţare. Se urmăreşte şi potenţarea componentei pentru IMM-uri, precum şi consolidarea dimensiunii sociale.comisia

Îmbunătăţirea mediului de afaceri general

 „Planul european de investiţii externe” (EIP) va permite stimularea investiţiilor în special pentru sprijinirea infrastructurii sociale şi economice şi a IMM-urilor, înlăturând obstacolele din calea investiţiilor private.  El este format din trei piloni complementari. Primul, mobilizarea investiţiilor, prin combinarea facilităţilor existente cu o nouă garanţie din cadrul noului Fond european pentru dezvoltare durabilă (FEDD, format din două platforme de investiţii regionale – pentru Africa şi pentru vecinătatea UE. Al doilea pilon, intensificarea asistenţei tehnice în sprijinul autorităţilor publice şi al întreprinderilor din ţările partenere. Şi ultimul, îmbunătăţirea mediului de afaceri general, prin încurajarea bunei guvernanţe, combaterea corupţiei, înlăturarea barierelor din calea investiţiilor şi eliminarea distorsiunilor de pe piaţă.

Multiplele provocări atât din vecinătatea UE, cât şi din Africa

Din noiembrie 2014 şi până acum, Comisia a mobilizat resurse financiare semnificative din partea UE, care maximizează impactul fondurilor publice şi mobilizează investiţii private. Investiţiile sustenabile, în special în infrastructură şi în întreprinderile mici şi mijlocii, s-au aflat în centrul acţiunii politice a Comisiei, mai ales printr-o utilizare mai eficientă a resurselor limitate ale bugetului UE, însoţită de măsuri de îmbunătăţire a mediului de afaceri general. În afara UE, această nouă abordare va fi utilă pentru a răspunde multiplelor provocări atât din vecinătatea UE, cât şi din Africa.