Doar 47 de medici şcolari au în grijă toţi elevii din Craiova

0
353

Considerată de mulţi Cenuşăreasa sistemului sanitar, medicina şcolară face eforturi să reintre în drepturi. Deocamdată însă numărul medicilor şcolari pare mult prea mic raportat la cel al elevilor. Spre exemplu, în unităţile de învăţământ din municipiul Craiova îşi desfăşoară activitatea doar 47 de doctori.

În judeţul Dolj reţeaua de medicină şcolară acoperă doar şcolile din mediul urban, acolo unde, ce-i drept, este concentrată marea majoritatea a elevilor. În mediul rural, activitatea de medicină şcolară este asigurată, conform legislaţiei în vigoare, de medicii de familie. Şi la oraş numărul doctorilor din unităţile de învăţământ este totuşi prea mic. Doar 54 de medici activează în şcolile din mediul urban (47 în Craiova, unul în Băileşti, trei în Calafat, doi în Filiaşi şi unul în Segarcea), 16 medici dentişti (15 în Craiova şi unul în Filiaşi) şi 116 asistente medicale. Astfel, unui singur medic şcolar îi revin, după caz, chiar şi 1.500 de elevi. De nenumărate ori, din cauza acestui deficit, primul ajutor este acordat de asistentele medicale.

16 medici dentişti în şcoli

Şi mai grea este, aşadar, situaţia pentru elevii care studiază în mediul rural. Aici, medicii de familie care ar trebui să aibă în grijă şi elevii din comunitatea respectivă nu pot asigura permanenţa la şcoală şi de multe ori nici măcar în localitate, pentru că, la rândul lor, pot avea în responsabilitate mai multe sate.

De departe însă cel mai puţin acoperit rămâne domeniul medicină dentară. În reţeaua şcolară activează doar 16 stomatologi. Asta în condiţiile în care cabinetele de medicină dentară din şcoli şi universităţi – prin medicii dentişti – sunt singurele ce asigură, în acest moment, asistenţă stomatologică gratuită copiilor şi tinerilor.

Printre atribuţiile medicilor stomatologi din cabinetele şcolare figurează aceea de a aplica măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare şi a afecţiunilor orodentare. În plus, efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi trimit la specialist cazurile care depăşesc competenţa cabinetului stomatologic şcolar. Tot medicii dentişti din şcoli au datoria de a depista activ şi de a dispensariza afecţiunile orodentare şi de a efectua intervenţii de mică chirurgie stomatologică (extracţii de dinţi, incizii de abcese dentare). Medicii dentişti din şcoli sunt cei care raportează anual direcţiei de sănătate publică starea de sănătate orodentară a copiilor şi tinerilor din colectivităţile arondate.

Care este rolul medicilor şcolari

În România, în reţeaua de medicină şcolară sunt încadraţi, în proporţie de 80%, medici specialişti şi primari de medicină generală şi medicină de familie. Mulţi dintre ei sunt de formaţie pediatrică sau competenţă de medicină şcolară. Personalul medico-sanitar din cabinetele medicale din unităţile de învăţământ desfăşoară acţiuni specifice atât în prevenţie (vaccinări, depistarea precoce a bolilor, supravegherea focarelor şi măsuri de urgenţă în cazul apariţiei de boli transmisibile în unităţile de învăţământ, educaţie pentru sănătate, supervizarea meniurilor din grădiniţe şi cantine şcolare şi universitare, asigurarea asistenţei medicale la competiţiile sportive şi la examenele naţionale de admitere în liceu şi bacalaureat), cât şi în curativ, (asigurarea primului-ajutor în urgenţe), ceea ce realizează o decongestionare a sistemului medical de urgenţe.

Tot la capitolul asistenţă medicală curativă, doctorii din cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior examinează, tratează şi supraveghează medical elevii bolnavi, izolaţi în infirmeriile şcolare, precum şi studenţii bolnavi. De asemenea, acordă consultaţii medicale la solicitarea elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ arondate, trimiţându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate. Tot medicul şcolar prescrie medicamente eliberate fără contribuţie personală, pentru maximum trei zile, elevilor şi studenţilor care prezintă afecţiuni acute care nu necesită internare în spital. La recomandarea expresă a medicului specialist prescrie medicamente eliberate fără contribuţie personală pentru elevii şi studenţii care prezintă afecţiuni cronice.