A început pregătirea pentru examenele adevărate ale Bacalaureatului

0
234

S-a încheiat prima probă, cea de competenţe lingvistice în comunicare orală în limba română, cu rezultate bune în Dolj, şi, de astăzi, începe cea de abilităţi digitale, care ţine până pe 24 iunie. Ulterior, între 27 iunie – 1 iulie, va urma susţinerea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar din 4 iulie va începe adevăratul examen de „maturitate”, cel conform căruia numai „cine ştie câştigă”. Ori, având în vedere ceea ce se apropie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a luat măsurile de rigoare, ţinând cont şi de metodologie.

 bacDe  astăzi, începe proba de competenţe digitale, pentru cei care doresc – şi şi-au şi depus dosarele – să susţină Bacalaureatul, sesiunea iunie/iulie. Dar, adevăratele examene încep pe 4 iulie. Pentru aceasta, ISJ Dolj a transmis, către toate unităţilor de învăţământ din judeţ, Nota nr. 406/16.06.2016, în care se stipulează: „În conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a Examenelor Naţionale de Bacalaureat şi Evaluarea Naţională – 2016, şi procedura operaţională privind activitatea de supraveghere audio-video, vă rugăm să transmiteţi la ISJ Dolj, până marţi, 21 iunie, ora 12:00, următoarele documente: adresa privind exactitatea datelor introduse în aplicaţia BACALAUREAT 2016, a elevilor şi a rezultatelor acestora de la proba A (competenţa lingvistică în limba română). Această adresă va fi transmisă şi la finalul probei C (competenţe lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională), 27 iunie ora 12:00, şi la terminarea probei D (competenţe digitale – 1 iulie); Macheta completată cu datele persoanei responsabile cu derularea şi monitorizarea procesului de supravegherea audio-video din unitatea de învăţământ; situaţiile excepţionale, dacă există, privind înlocuirea unor cadre didactice din lista iniţială cu propunerile pentru comisiile din centrele de examen şi din centrele de evaluare pentru bacalaureat şi evaluare naţională, transmisă şi asumată de directorul unităţii de învăţământ. Aceste situaţii vor fi transmise în atenţia Comisiei Judeţene de Bacalaureat, respectiv Comisiei Judeţene de Evaluare Naţională şi vor fi semnate de către directorul unităţii de învăţământ”.