Copii care pot beneficia de tabere sociale

0
276

Elevii din Dolj vor participa la o selecţie în vederea acceptării în tabere cu caracter social, disponibile în această vară, unde, pentru judeţul nostru, sunt alocate 229 de locuri.

 tabaraMinisterul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, asigură 229 de locuri în tabere cu caracter social, prin îndeplinirea mai multor criterii de către cei care vor să fie beneficiari. Prin Adresa nr. 536/09.06.2016, DJTS Dolj a înştiinţat Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj că elevii pot beneficia de aceste servicii, dar numai după parcurgerea unor etape:

«Unităţile şcolare din reţeaua învăţământului preuniversitar doljean trebuie să centralizeze, până cel târziu la 1 iulie 2016, dosarele de participare pentru elevii proveniţi din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul mediu brut pe economie şi să le trimită, spre avizare, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Pentru completarea dosarelor, şcolile pot cere acte doveditoare la anchetele sociale, de la primăriile de care aparţin elevii. În situaţia în care numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul de locuri repartizat, elevii vor fi selectaţi având la bază următoarele criterii: performanţele sportive şi cele artistice. Actele necesare: tabara (1)cererea tip; documentele care atestă faptul că elevul este provenit din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie; adeverinţă care atestă calitatea de elev în învăţământul de stat şi media la învăţătură pe ultimul an şcolar. Pentru participarea la tabăra socială  este obligatorie media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”; copie a buletinului sau certificatului de naştere al elevului; copie după actul de deces, dacă unul dintre părinţi este decedat; copie după certificatele de naştere sau a cărţilor de identitate a tuturor membrilor de familie; adeverinţă sau certificat de atestare fiscală că nu are venituri eliberată de Primărie. În cazul în care sunt mai multe cereri din aceeaşi localitate, unitatea şcolară unde învaţă elevii trebuie să întocmească o adresă de înaintare cu toate datele care sunt cuprinse în metodologie».

La rândul său, ISJ Dolj a înaintat  Nota nr. 398/13.06.2016, prin care se stipulează: „Dosarele elevilor care îndeplinesc criteriile menţionate prin Adresa DJST vor fi depuse până la 1 iulie 2016. Vă rugăm ca în dosar să se regăsească şi dovezi ale performanţelor sportive şi artistice, în eventualitatea aplicării criteriilor de departajare”.