Proiectul european derulat la Colegiul Naţional “Carol I”, explicat pe larg

0
114

Proiectele şcolare europene au ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație, încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale. Preocupaţi de înfăptuirea unor asemenea deziderate, elevii şi profesorii de la Colegiul Naţional„Carol I’’, din Craiova, au derulat în perioada 2018-2021 Proiectul european “Gift-the Magic of Knowledge” , care promovează și stimulează, prin strategii specifice, elevii supradotaţi, capabili de înaltă performanță, în parteneriat cu şcoli din Bulgaria, Croaţia, Cipru, Italia şi Portugalia.

 Proiectul şi-a propus asigurarea unei alternative educaţionale, pentru elevii de liceu, cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani, care au rezultate remarcabile la concursurile şi olimpiadele şcolare, prin implementarea,  în şase ţări europene, pe parcursul celor trei ani şcolari, a unei abordări participative bazate pe proiecte multidisciplinare şi transdisciplinare. Elevii şi- au putut exersa şi dezvolta şi competenţele de comunicare în limba engleză, aceasta fiind folosită pentru comunicarea în cadrul proiectului. “Astfel, 20 de elevi şi 10 profesori ai colegiului, au participat la deplasările în ţările partenere şi au lucrat în echipe internaţionale antrenându-şi competenţele specifice domeniului în care excelează. În săptămâna 19-24 aprilie 2021, Colegiul Naţional “Carol I “ din Craiova, în calitate de coordonator al proiectului, a fost  gazdă şi organizator al activităţilor desfăşurate în România. Condiţiile actuale şi restricţiile privind deplasările în Europa, impuse de pandemie, au determinat desfăşurarea tuturor manifestărilor în mediul online. Astfel, elevii şi profesorii din ţările partenere au putut cunoaşte Craiova şi zona Olteniei ca parte a României prin tururi virtuale. Au văzut Parcul “Nicolae Romanescu”, Muzeul de Artă, Universitatea din Craiova, au mers “ la pas” prin centrul vechi şi pe străzile Craiovei, prin intermediul filmărilor realizate de elevii români şi profesorii coordonatori. Au întâlnit reprezentanţi ai Primăriei Craiovei, cum este  Marina Cristina ANDRONACHE, care le-au vorbit despre relaţia comunităţii locale cu instituţiile şcolare. De asemenea,  Prof. Univ. Dr. Dan Radu CONSTANTINESCU a prezentat Universitatea din Craiova, prin calitatea sa de prorector, cu numeroasele ei facultăţi, specializări şi proiecte internaţionale, pentru studenţi şi viitorii studenţi, subliniind legătura deosebită dintre această instituţie şi Colegiul “Carol I”. În cea de- a doua zi a întâlnirilor, s-a desfăşurat o sesiune ştiinţifică la care au luat parte numeroşi elevi şi profesori, având prilejul să audieze intervenţia unei echipe formată din Conf.Univ. Dr. Silviu-Constantin SĂRARU, Lect.Univ.Dr. Mihaela-Tinca UDRIŞTIOIU și condusă de Lect. Univ.Dr. Iulian PETRIȘOR, Directorul departmentului de Fizică din cadrul Facultății de Științe a Universității din Craiova, a domnului Conf.Univ.Dr. IONEL ROVENŢA, Directorul departmentului de Matematică din cadrul Facultății de Științe a Universității din Craiova, precum și a Comisarilor  – Șef STANC GIURCĂ – Șef birouri siguranță școlară, respectiv CRISTIAN BOICEA – Șef serviciu Criminalistică din cadrul IPJ Dolj”, a precizat prof. Daniel Alexandru Ion (FOTO), director al Colegiului Naţional “Carol I”.

Întâlnire şi cu profesorii

 În acelaşi timp, a fost organizată o întâlnire a profesorilor, cu tema:” Educaţia în contextul digitalizării”, în care au fost prezentate comunicări privind strategiile de lucru diferenţiat cu elevii supradotaţi, capabili de performanţă . “Elevii au participat la o Mini Olimpiadă, cu subiecte transdisciplinare, echipajele fiind alcătuite cu elevi din toate ţările partenere, evidenţiindu-se astfel eficienţa lucrului în echipe internaţionale. În cadrul proiectului, prin schimbul exemplelor de bună practică şi lucru în echipă s-a elaborat un Ghid care cuprinde metode şi instrumente de lucru pentru activităţile de pregatire a elevilor pentru performanţă şi excelenţă prezentat în  cadrul  Conferinţei finale  a proiectului”, a mai menţionat Daniel Ion.