Anunţ public Societatea Complexul energetic Oltenia SA

0
376

Societatea Complexul energetic Oltenia SA, cu sediul în Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, jud. Gorj, anunță elaborarea primei versiuni a PUZ pentru Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 44,5 MW pe depozitul de zgură și cenușă închis mal stâng Jiu, com. Almăj, Jud. Dolj și declanșarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş nr. 1, Craiova, jud. Dolj şi la sediul titularului: Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, jud. Gorj.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.