Sediu nou pentru Poliţia Filiaşi

0
376

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a finalizat implementarea proiectului cu titlul “Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea eficientă a energiei pentru sediul Poliţiei oraşului Filiaşi şi Secţia 15 Poliţie Rurală Filiaşi”, proiect derulat în oraşul Filiaşi, str. Racoţeanu, nr. 190A, judeţul Dolj. Astfel, Poliţia din oraş are sediu nou.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, cu o valoare totală de 3.749.022,68 lei, din care 2.561.756,97 lei finanţare nerambursabilă, scopul fiind creșterea eficienţei energetice pentru Sediul Poliţiei Oraș Filiași și Secția nr.15 Poliție Rurală Filiași, județul Dolj, prin reabilitarea termică și modernizarea instalațiilor aferente obiectivului.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost reprezentate de:
– Reducerea consumului anual specific de energie al imobilului cu cel puțin 60% kwh/m2/an şi optimizarea sistemelor de iluminat;
– Scăderea indicelui de emisii echivalente de CO2 necesar funcționării imobilului până la 15 kg CO2/m2/an şi introducerea utilizării de surse regenerabile de energie, în vederea completării necesarului de energie a clădirii şi reducerea consumurilor de energie obținute din combustibili fosili;
– Refacerea instalațiilor electrice, termice, climatizare și producere a apei calde menajere.

Rezultatele proiectului:
1)Consumul anual de energie primară este de 54393,79kWh/an după implementarea proiectului.
2)Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) atinge la finele implementarii proiectului o valoare de app. 9.37;
3)Consumul anual specific de energie primara utilizănd surse regenerabile de energie este de app 17.70 kWh/m2 an.

Prin acest proiect s-a urmărit gestionarea inteligentă a energiei, reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum, protejarea mediului prin reducerea emisiilor de seră, îmbunătățirea condițiilor de lucru ale angajaților Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj – Poliția orașului Filiași și Secția nr.15 Poliție Rurală Filiași, precum şi îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior.