Guvernul mai alocă peste 1 miliard de lei vechi

0
160

Pentru că subvenţia la motorină a fost utilizată la plafonul iniţial,

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Doj primeşte, în continuare, cererile de acord prealabil la finanţarea aferentă schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul în curs. Cererile se primesc la Centrul Judeţean Dolj al APIA pe raza căruia sunt situate exploataţiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.

În şedinţa Guvernului din data de 16 decembrie 2015 a fost aprobată o Hotărâre prin care se majorează suma alocată pentru plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură în anul 2015. Astfel, suma creşte de la valoarea de 270.697,250 mii lei, la valoarea de 377.472,250 mii lei. Suplimentarea a fost fundamentată luând în considerare necesitatea asigurării resurselor financiare pentru plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată, pentru trimestrul III al anului 2015, având în vedere că, din suma alocată iniţial a fost utilizată, până în prezent, suma de 248.328,244 mii lei pentru plata ajutorului de stat aferent trimestrelor I şi II ale anului 2015.

Sumele provin de la impozitarea mai mică a motorinei

Modificarea a fost posibilă şi datorită existenţei unui disponibil în valoare de 106.775,0 mii lei în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2015 cu această destinaţie, rezultat ca influenţă a aplicării prevederilor O.G. nr.47/2015 (rectificarea bugetară). Prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 s-a instituit pentru perioada 2015-2020, măsura aplicării unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.

Hotărârea Guvernului nr. 880/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind schemele de ajutor de stat care se acordă în agricultură, a operat modificări şi completări la prevederile H.G. nr.1174/2014, care au vizat următoarele aspecte: stabilirea valorii totale maxime a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 luând în considerare evoluţia ratei accizei standard la motorină pentru anii 2016 şi respectiv perioada 2017-2020, prevăzută de legislaţia fiscală, precum şi suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2015. De asemenea, se mai actualizează şi punerea în acord şi corelarea dispoziţiilor legale privind exprimarea în lei a accizei standard pentru motorină, determinată în anexa nr.1 la Titlul VII din Codul Fiscal, cu modul de calcul şi exprimarea în lei a nivelului redus al accizei pentru motorina utilizată în agricultură.

Suma totală platită, până în prezent, pentru anul 2015, a fost de 248.328.244,30 lei, cu sursa de finanţare de la bugetul naţional, pentru un număr de 14.067 de beneficiari şi o cantitate totală de 138.152.013,519 litri. Conform Ordinului MADR nr. 2.236/2015, contravaloarea accizei a fost de 1,7975 de lei pentru motorina achiziţionată şi consumată în anul 2015.