Traseu turistic ecumenic-monahal

0
49

Timp de două zile, azi şi mâine, va avea loc la sediul A.R.o.T.T. din Craiova al patrulea workshop din cadrul acestui proiect, unde va fi prezentat traseul turistic ecumenic-monahal, cu titlul „Drumul credinţei”. Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare (A.R.o.T.T). implementează proiectul „Turismul tematic transfrontalier – oportunitate pentru dezvoltarea şi promovarea identităţii regiunilor Dolj, Olt, Mehedinţi, Vidin, Montana, Vratsa, Pleven”.

Proiectul este finanţat prin Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară nr. 3: „Dezvoltare economică şi socială” – Dezvoltare economică şi coeziune socială prin identificarea şi consolidarea în comun a avantajelor comparative ale zonei”, Domeniul de intervenţie 3.1: „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale”. Parteneri în cadrul  acestui proiect sunt Asociaţia Transfrontalieră E (quilibrum) Environment, Fundaţia Perpetuum Mobile – Pleven,  Asociaţia Parteneriatul Regional pentru Dezvoltare Durabilă – Vidin.

Şapte trasee turistice

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni şi este adresat autorităţilor regionale şi locale, agenţiilor de turism, touroperatorilor, ONG-urilor şi IMM-urilor din domeniul turismului din zona Dolj-Olt-Mehedinţi-Vidin-Montana-Vrata-Pleven. „Obiectivul principal al proiectului este protejarea resurselor transfrontaliere naturale şi protecţia mediului pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, printr-o cooperare sporită între toţi actorii-cheie din regiune. Unul din principalele rezultate ale proiectului îl reprezintă elaborarea unui studiu prin care au fost identificate şapte trasee turistice tematice”, a precizat ing. Gabriel Vlăduţ, preşedintele A.R.o.T.T. din Craiova.