Alocare financiară pentru colaborarea transfrontalieră România-Serbia

0
57

Săptămâna trecută s-a aprobat revizuirea Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia în vederea adăugării alocărilor financiare pentru perioada 2012-2013 din partea Comisiei Europene. Bugetul pentru perioada 2012-2013 este de 20.130.667 de ero, din care 17.111.066 de euro contribuţia Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IAP) şi 3.019.601 de euro cofinanţarea naţională publică a statelor partenere. În acest moment, bugetul Programului pentru perioada 2007-2011 este de 42.359.631 de e uro, din care 36.005.685 de euro (85%) reprezintă contribuţia comunitară prin IPA şi 6.353.946 de euro (15%) reprezintă cofinanţarea naţională. Programul este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA), cofinanţat de statele partenere în program şi se adresează ariei de cooperare din zona de frontieră româno-sârbă.

13% pentru beneficiarii români

Programul finanţează proiecte privind dezvoltarea economică şi socială, protecţia mediului şi pregătire pentru situaţii de urgenţă, acţiuni ale comunităţilor locale pentru dezvoltarea societăţii civile, furnizarea de servicii către comunităţile din zona de graniţă, schimburi educaţionale, culturale şi sportive, precum şi intensificarea integrării sociale şi culturale a regiunilor de graniţă.  Sumele corespunzătoare cofinanţării, în procent de 15%, vor fi acordate după cum urmează: un procent de 13% pentru beneficiarii români va fi acordat de la bugetul de stat al României şi un procent de 2% va fi asigurat din contribuţia proprie a beneficiarilor români. Beneficiarii sârbi vor asigura din contribuţie proprie un procent de 15% din cheltuielile eligibile aferente acestora.