Paşii finali pentru vânzarea locuinţelor ANL din Craiova

0
262

anl (3)Joi, 21 iulie a.c., Consiliul Local al Municipiului Craiova va dezbate, printre punctele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare, şi rectificarea Cărţii Funciare nr. 210184, în sensul radierii dreptului de proprietate al Primăriei Craiova – domeniul privat şi intabularea blocului T1 ANL, Craioviţa Nouă, în favoarea statului român – domeniul privat. Municipalitatea arată că actualul guvern a decis ca, începând cu 14 aprilie a.c., să mărească chiriile ANL, în foarte multe cazuri valoarea dublându-se. Putea fi şi mai rău, ne asigură Lia Olguţa Vasilescu, întrucât tot guvernul a indicat şi coeficientul de majorare a chiriei, cuprins într-una dintre cele trei valori prestabilite, iar pentru craioveni multiplicarea s-a făcut cu cel minimal, de 0,9.

  Despre locuinţele ANL din Craiova, fie ele situate pe strada „Potelu”, fie pe bulevardul Olteniei, s-a tot scris. Pentru chiriaşii ANL, guvernul Dacian Cioloş a dat startul primelor lovituri financiare. Concret, a majorat încă din luna aprilie a.c. cuantumul chiriei, ajungându-se la situaţii foarte dificile. La un apartament cu două camere şi patru membri ai familiei, chiria a urcat, începând cu notificarea din 14 aprilie a.c., la 330 lei. La garsoniere oscilează între 170 şi 210 lei. Conştientă de impactul pe care o astfel de creştere o are asupra veniturilor chiriaşilor ANL, în cea mai mare parte fiind familii cu minori în întreţinere, conducerea Craiovei a decis să finalizeze în cel mai scurt timp cu putinţă procedurile de punere în vânzare a locuinţelor. Se dă, astfel, posibilitatea celor în cauză să renunţe la a plăti o chirie destul de piperată şi să poate achita cu aceşti bani contravaloarea viitoarelor locuinţe proprietate personală.

  Regimul juridic al locuinţelor pentru tineri a cunoscut, de la Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi până în prezent, o basculare perpetuă între domeniul privat sau public al statului şi cel public şi privat al Primăriei Craiova. În cele din urmă, ultimele modificări legislative cer ca locuinţele ANL pentru tineri să fie în proprietatea privată a statului român şi, abia apoi, să poată fi vândute prin intermediul autorităţii locale, în cazul nostru Primăria Craiova.

Ba în domeniul public, ba în privat

  De-a lungul anilor, hăţişul legislativ a fost ameţitor. Dar acum, în şedinţa ordinară din 21 iulie a.c., Consiliul Local al Municipiului Craiova va supune la vot rectificarea Cărţii Funciare nr. 210184, în sensul radierii dreptului de proprietate al Primăriei Municipiului Craiova – domeniul privat şi intabularea dreptului de proprietate în favoarea statului român – domeniul privat, pentru imobilele – apartamente din blocul T1, situat în Craiova, bulevardul „Oltenia” – bulevardul „Tineretului”, cartier Craioviţa Nouă. Să mai amintim că, de la data construirii lor în 2001, cele şase scări de bloc aferente blocului T1 au trecut în 2008 din proprietatea publică a municipiului Craiova în cea publică a statului. Or, orice bun public este inalienabil, imprescriptibil, insesizabil! A urmat anul 2009, când prin HG nr. 587, cele 91 de locuinţe ale blocului T1 au trecut în domeniul privat al statului şi în administrarea Consiliului Local.

  Mai târziu, prin HCL nr. 74/2013 a fost aprobată modificarea denumirii blocului de locuinţe pentru tineri destinat închirierii din Bloc B1, în Bloc T1 şi trei din cele 91 de locuinţe au fost trecute din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local. Ulterior, în cadrul HG nr. 1062/2013 se stabileşte că blocul T1 aparţine domeniului privat a statului şi în administrarea Consiliului Local.  anl (1)

Cartea funciară colectivă 210184 contrazice cele anterioare

  Aşa cum bine argumentează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, „din cuprinsul Cărţii Funciare colectivă 210184 Craiova rezultă faptul că este înscris Municipiul Craiova domeniul privat ca fiind titular al dreptului de proprietate asupra tuturor celor 91 de apartamente din acest bloc T1, fiind astfel necesară rectificarea Cărţii Funciare în sensul radierii dreptului de proprietate al Primăriei Craiova – Domeniul Privat şi intabularea dreptului de proprietate în favoarea Statului Român – domeniul privat pentru cele 88 de apartamente care sunt în proprietatea statului român şi administrarea Consiliului Local”.

După ziua de joi, termenele curg de la sine

  După ce va trece proiectul de Hotărâre sus-menţionat, circuitul firesc este spre Prefectura Dolj pentru obţinerea vizei de legalitate şi, apoi, mingea este în curtea OCPI Dolj. După ce şi aceste etape se vor îndeplini, Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Craiova va iniţia concret procedura de vânzare-cumpărare a locuinţelor ANL, în baza cererilor venite de la chiriaşi.

  Să precizăm că dreptul de preempţiune la cumpărare este acordat titularului contractului de închiriere şi că acesta nu va putea fi scos din locuinţă, dacă este în imposibilitate de a o cumpăra, având posibilitatea de a rămâne pe mai departe tot în calitate de chiriaş.

Care este valoarea locuinţelor

  Prin HG nr. 251/2016 – modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin HG nr. 962/2001 s-a stabilit că: „Valoarea de vânzare reprezintă valoarea de inventar a locuinţei, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, din care se scade contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale şi virate către Agenţia Naţională pentru Locuinţe conform legii şi prevederilor alin. (12)”.

  Valoarea de vânzare a locuinţelor reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat multiplicată cu suprafaţa construită efectivă a fiecărei locuinţe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinţe, diminuată cu amortizarea calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, cu completările ulterioare, de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia şi ponderată cu coeficientul prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Pe înţelesul tuturor, prin Ordinul nr. 373 din 28 iulie 2015, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a fost stabilită o valoare de înlocuire de 1.691,29 lei pe metru pătrat inclusiv TVA. Deci la 45 mp avem un preţ de 76.108 lei. Mai adăugăm cota de spaţii comune, care poate varia între 10 şi 15 mp, şi ajungem la 104.477 lei. Din această valoare se vor scădea amortizarea şi contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, adică undeva în jurul de 10% din totalul sumei. Ajungem, grosso modo, la 94.000 de lei. Pentru cei care nu vor plăti cu bani cash există variantele creditului sau ale plăţii în rate egale achitate la Taxe şi Impozite Craiova. În acest ultim caz se percepe un avans de 15%, plus comisionul de până la 1% al unităţii prin care se efectuează vânzarea, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare. Cota de până la 1% se aplică la valoarea de vânzare calculată a locuinţei, stabilită conform art. 10 alin. (2) lit. d) teza întâi din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.cadastru

raport