Renaşterea patrimoniului arhitectural din Judetul Dolj si districtul Vidin

0
468

În perioada iunie 2017 – iunie 2019 Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software, Filiala Oltenia, în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria a implementat  proiectul “Renaşterea patrimoniului arhitectural din Judetul Dolj si districtul Vidin”, în calitate de Beneficiar 2, în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Turismului  Vidin – Beneficiar Lider. Obiectivul principal al proiectului este promovarea  patrimoniului cultural din județul Dolj și districtul Vidin, cu scopul atragerii de turiști din afara celor 2 regiuni şi prezentării patrimoniului cultural. Activităţile proiectului au inclus: Elaborarea unor baze de date care au inclus clădirile de patrimoniu din judeţul Dolj şi districtul Vidin, organizarea de  ART Workshopuri în judeţul Dolj şi districtul Vidin  pentru elaborarea de modele arhitecturale de clădiri şi de suveniruri, realizarea de materiale promoţionale pentru o mai bună vizibilitate a programului şi proiectului, elaborarea  unui  catalog cu clădirile de patrimoniu din judeţul Dolj şi districtul Vidin,  realizarea  unui film pentru promovarea patrimoniului cultural local din Dolj şi Vidin,  organizarea de workshopuri la Vidin şi Craiova destinate reprezentanților  constructorilor, arhitecților şi inginerilor,  elaborarea  unei strategii pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural din ambele regiuni și pentru atragerea turiștilor,  organizarea a  2 infotururi din Vidin şi Craiova destinate  touroperatorilor şi jurnaliştilor locali, organizarea a 16 Expoziţii itinerante de prezentare a clădirilor vechi de patrimoniu din judeţul Dolj şi districtul Vidin, organizarea a 6 schimburi de experienţă cu participanţii la ART worshopuri şi a 2 evenimente culturale  în Craiova şi Vidin cu scopul conştientizării comunităţii locale în legătură cu valoarea şi frumuseţea clădirilor de patrimoniu din cele 2 regiuni, derularea unei campanii media pentru promovarea activităţilor şi rezultatelor proiectului. Bugetul total al proiectului este de 365 034.64  euro. Grupurile ţintă vizate de proiect au fost:elevi, tineri, jurnaliști, touroperatori, constructori, arhitecți, membri ONG, simpli cetățeni.