Un succes educaţional, la Segarcea, printr-un proiect european

0
440

Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea este parte într-un proiect european„Plasament transnaţional în Mecatronică” – unul destinat dezvoltării capacităţilor elevilor din învăţământul liceal, pe filiera tehnologică, în această specializare, cu finalizare la 31 iulie 2018. Un grup de tineri, din clasa a X-a, de la unitatea de învăţământ menţionată, a participat la stagii de pregătire în Spania, de unde s-au întors cu o experienţă bogată.

Prin proiectul „Plasament trannaţional în Mecatronică”, Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea a trimis 14 elevi, din clasa a X-a, din anul şcolar 2017 – 2018, la specializare în Spania, la Granada. „Scopul a fost creşterea calităţii practicii comasate, organizate prin unitatea noastră, pentru elevii de la învăţământul liceal – „zi” – filiera tehnologică , specializarea „tehnician mecatronist”, la care se adaugă nevoia de internaţionalizare a instituţiei noastre. Gruul ţintă a fost compus din 14 elevi, de clasa a X-a, din anul 2017/2018, 80 % dintre ei provenind din mediul rural, 50% din categoria persoanelor defavorizate, din punct de vedere financiar, familiile lor întreţinându-se din ajutorul social, iar 20% vin din familii monoparentale. În această primăvară, elevii noştri ai fost în Spania, unde au căpătat competenţe, dar mai multe vă poate spune coordonatorul de proiect”, a precizat prof.  Claudiu Gavrilă, director la „Horia Vintilă”.

Obiective multe, certificate de atestare pe măsură

Obiectivele proiectului au fost foarte multe: dezvoltarea competenţelor tehnice specifice, abilităţilor celor 14 elevi; creşterea motivaţiei pentru obţinerea unor performanţe; dezvoltarea capacităţilor de înţelegere a fenomenului migraţiei şi a mobilităţii forţei de muncă; etc. Prof.  Cristina Sîmcea, coordonator de proiect, a menţionat: „Am fost prezenţi, în Spania, la lucrări practice, acolo unde elevii noştri au descoperit, cu sprijinul partenerilor, multe din tainele, dacă se poate spune aşa, ale acestei specialităţi. Copiii au învăţat, de la specialişti, prin prezentarea mai multor operaţiuni tehnologice, cum pot performa. Stagiul de practică s-a finalizat prin susţinerea a două probe: practică, respectiv teoretică. După evaluare, fiecare participant a primit documentul „EuropassMobility”, emis de instituţia de timitere şi semnat de cea de primire, precum şi un Certificat de atestare a participării la stagiu”.