Verificări şi controale, până la sfârşitul anului

0
307

Se anunţă luni aglomerate, până la sfârşitul anului, pentru inspectorii de muncă, fiind în plină derulare o campanie pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, în diverse domenii care ţin de un potenţial risc al atmosferelor explozive. Din fericire, judeţul Dolj nu are înregistrat, în ultimii patru ani, un număr ridicat al accidentelor de muncă pe această speţă.

Conform metodologiei emisă de către Inspecţia Muncii, până la sfârşitul acestui an se va desfăşura, la nivel naţional , o acţiune de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc cauzat de atmosferele explozive în exploatările miniere, silozurile de cereale şi fabricile de nutreţuri combinate, de fabricare a băuturilor alcoolice, a mobilei, unităţile de distribuţie a combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi al produselor derivate. În judeţul Dolj, este activitate de muncă în majoritatea ariei de acţiune specificată în metodologie, excepţie făcând exploatările miniere. „Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor, în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, precum şi stabilirea măsurilor care se impun, ca nerespectare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă constituie principalele obiective ale campaniei. În Dolj, sunt înregistraţi 56 de angajatori unităţilor de recepţionare, condiţionare, păstrare şi valorificare a produselor agricole, fiind menţionate două accidente de muncă, în 2012. De asemenea, acelaşi număr al accidentelor şi, tot în 2012, a fost în unităţile de fabricare a mobilei, unde sunt 91 de societăţi comerciale de profil. În ceea ce priveşte unităţile de fabricare a alcoolului (19 agenţi economici) şi cele de distribuţie a combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi a produselor derivate (89 de operatori) nu am constatat niciun accident de muncă, în ultimii patru ani ”, a precizat  Cătălin Mohora, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj.