După aproape două decenii de absenţă / La Craiova, şcoala militară liceală reia apelul!

2
789

Cu, poate, cea mai bună pregătire profesională, educaţie gratuită, un viitor loc de muncă cu un venit consistent – cel puţin peste medie şi o carieră profesională tentantă. Sunt câteva dintre argumentele oferite de Ministerul Apărării Naţionale, odată cu oferta de redeschidere a Colegiului Militar din Craiova, după o pauză de 18 ani. Pentru cele 100 de locuri alocate băieţilor şi 20 fetelor, perioada de înscriere este 14 aprilie – 15 mai a.c. Toţi cei interesaţi de un debut în cariera militară trebuie să facă primul pas, la Centrul Militar Zonal din Craiova, situat pe str. General Dragalina Nr. 60A. De aici încolo, cadrele militare îi vor îndruma pe elevi, pas cu pas, pentru a-şi întocmi dosarele de concurs şi a participa la probele eliminatorii – testarea psihologică şi probele sportive. Cum, timpul este foarte scurt iar fişa medicală trebuie completată la zeci de specialităţi, tinerii sunt sfătuiţi să se grăbească.

O nouă ofertă educaţională de excepţie a apărut în peisajul şcolar craiovean. Începând cu anul de învăţământ 2016-2017, în curtea UM 01662 – Batalionul de Instrucţie, Comunicaţii şi Informatică ”Fraţii Buzeşti”, situat pe strada Vasile Alecsandri, nr. 91, va funcţiona Colegiul Militar Liceal „Tudor Vladimirescu”. Măsura luată de Ministerul Apărării Naţionale nu poate decât să-i bucure pe tinerii elevi din judeţele Olteniei, ce erau nevoiţi să concureze la sute de kilometrii distanţă de domiciliu. Totodată este şi o veste bună pentru liceeni militari proveniţi din Oltenia, ce acum învaţă în celelalte centre din ţară. Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza şi Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc erau, până în prezent, cele trei oferte pentru elevii de gimnaziu. Fiecare dintre aceste instituţii oferă, în anul şcolar 2016-2017, câte 100 de locuri pentru băieţi şi 20 pentru fete. Un total anual, aşadar, de 360 de locuri.

Craiova, după 18 ani de întrerupere a învăţământului liceal militar va marca o reaşezare firească în peisajul educaţional prin înfiinţarea Colegiul Militar Liceal „Tudor Vladimirescu”. Cele 120 de locuri, ce vor fi scoase la concurs, ridică cifra naţională de şcolarizare în învăţământul militar liceal la 480.

Primul pas, la Centrul Militar Zonal Craiova

Părinţi şi elevii au luat, deja, cunoştinţă de apariţia, din acest an şcolar, a Colegiului Militar Liceal în Craiova. Este şi motivul pentru care, responsabilii de la Centrul Militar Zonal Craiova doresc să evidenţieze că timpul este foarte comprimat şi că, primul lucru ce trebuie realizat este prezentarea candidaţilor la CMZ Craiova, pentru a se realiza recrutarea candidaţilor şi a primi, ulterior, fişa medicală tip.

Cu aceasta din urmă, candidaţii trebuie să se prezinte, cât mai urgent, la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Ştefan Odobleja” din Craiova, situat pe str. Caracal, nr. 150. Perioada de depunere a dosarul de candidat este 14 aprilie – 15 mai a.c. Şi, cum fişa medicală are destule specialităţi de profil, la care fiecare candidat trebuie să fie supus examinării de specialitate, timpul de obţinere a documentului medical se poate întinde pe câteva zile. Cadrele CMZ Craiova atrag atenţia că este pentru prima dată când, pentru mulţi dintre elevii de gimnaziu, controlul medical este unul complet şi este efectuat în reţeaua sanitară militară, respectiv la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Ştefan Odobleja”. Din acest motiv, au fost şi vor mai fi situaţii în care, candidaţii vor fi descoperiţi cu afecţiuni de natură diversă, întrucât niciodată familiile candidaţilor nu au considerat că este cazul să solicite, pentru aceştia din urmă, investigaţii medicale complete.

Primele probe, la Alba Iulia

Dacă fişa medicală este în regulă, candidaţii vor merge la Centrul zonal de  selecţie şi orientare de la Alba Iulia. Prezentarea la centrul zonal de selecţie şi orientare se face până la ora 18, cu o zi înaintea celei în care fiecare candidat a fost planificat pentru susţinerea probelor de selecţie. Se asigură cazare gratuită, iar masa este contracost, aproximativ 35 lei/zi. Programul zilnic este riguros planificat şi obligatoriu pentru toţi candidaţii.

Înainte de a se prezenta pentru susţinerea probelor de selecţie, cadrele militare recomandă candidatului să fie bine odihnit şi în perfectă stare de sănătate. Dacă nu se simt în deplină formă fizică şi psihică, concurenţii trebuie să declare acest lucru înainte de începerea selecţiei. Pentru motive bine întemeiate, se poate solicita şefului centrului zonal de selecţie şi orientare, neînceperea susţinerii probelor de selecţie. Ulterior, nu vor fi admise, în nicio situaţie, cererile de repetare a selecţiei. În cazuri excepţionale, dar numai înainte de a fi susţinut probele de selecţie, concurenţii pot solicita biroului informare-recrutare replanificarea la selecţie, pentru motive bine întemeiate (medicale, familiale etc).

Toţi concurenţii trebuie să aibă asupra lor: cartea de identitate sau certificatul de naştere (pentru candidaţii care nu au împlinit 14 ani), în original, materiale de igienă individuală, echipament sportiv, instrumente de scris (pix/stilou cu pastă/cerneală albastră sau neagră), contravaloarea hranei.

Testarea psihologică este foarte utilă

Cei care vor să debuteze în cariera militară vor fi supuşi unei examinări psihologice. Este vorba despre testul de aptitudini, care evaluează randamentul intelectual şi chestionarul de personalitate pentru evaluarea posibilităţilor candidatului de adaptare la condiţiile specifice mediului militar. Cu alte cuvinte, specialiştii militari vor determina dacă un elev, absolvent de gimnaziu, se poate acomoda rigorilor militare, convieţuirii în mediu strict reglementat şi apartenenţei la o colectivitate. Au mai fost şi situaţii când, tinerii ce au promovat în învăţământul militar liceal nu s-au putut adapta regulilor dintr-o astfel de unitate de învăţământ şi au părăsit mediul şcolar militar. Desigur, efectuând, ulterior, plata întregii perioade pentru care au fost şcolarizaţi.

Probele sportive, finalizate cu Admis/Respins

Candidaţii vor susţine probele sportive, ce sunt cele grupate sub denumirea generică de traseu utilitar-aplicativ, finalizat cu alergarea pe distanţa de 1.000/2000m. Schema orientativă a tarseului este afişată la sediul CMZ Craiova. Traseul utilitar – aplicativ are o lungime de 90 m şi cuprinde 10 elemente, în următoarea succesiune: două sărituri în lungime, succesive, de pe loc; aruncarea a 4 mingi diferite la ţintă; tracţiuni la bară fixă pentru candidaţii de sex masculin – flotări pentru candidaţii de sex feminin; deplasare în echilibru, pe bănci de gimnastică; rostogolirea înainte din ghemuit în ghemuit pe sol; escaladarea unui obstacol – ladă sau cal de gimnastică; sărituri în spaţii marcate pe sol; târâre pe sub un obstacol; ridicare şi transport de greutăţi printre jaloane; alergare 25 m.

Evaluarea se face prin calcularea timpului total – timpul de parcurgere a traseului, la care se însumează penalităţile şi raportarea acestuia la baremul stabilit. Operaţiunea se realizează, după ce, toţi candidaţii seriei au parcurs proba, iar rezultatul final “ADMIS/RESPINS” le este comunicat de către unul dintre evaluatori.

Test grilă la Matematică şi Română

Luând în calcul concurenţa foarte mare la celelalte trei Colegii militare din ţară, suntem convinşi că, şi la Craiova, situaţia va aceeaşi. Media finală de admitere se calculează ca medie a sumei dintre nota obţinute la testul grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba şi literatura română şi a mediei obţinute conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul preuniversitar de stat. Să precizăm, cu titlu de exemplu, că ultima medie cu care s-a promovat, anul trecut, la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia a fost de 8,13 pentru grupa băieţi şi 9,30 la fete!

Pe toată durata şcolarizării în Colegiul militar, echipamentele, rechizitele, cazarea, masa, asistenţa medicală sunt gratuite. 

2 COMENTARII

  1. Sper că vor prelua totuși Liceul CFR,
    Acolo a fost inițial Liceul Militar și pentru amintirea lui Carol I ar trebui reînființat tot acolo și noul Liceu Militar.

  2. Daca am picat fisa medicala pentru Liceul Militar Alba Iulia pot sa reincerc pentru acest liceu? Analiza Bilirubinei marita.

Comments are closed.