Dezbatere publică : “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

0
246

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor organizează astăzi, la Drobeta Turnu Severino dezbatere publică care va avea ca temă analiza cadrului normativ referitor la reducerea poluării cu nitraţi, măsurile pentru prevenirea poluării, precum şi sursele de finanţare pentru investiţiile care susţin aceste demersuri. Dezbatereaface parte campania 2016 a proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, şi se va desfăşura la Hotel Traian, între orele 10-17.  

          Evenimentul se adresează autorităţilor publice locale, autorităţilor cu responsabilităţi în domeniu, precum şi specialiştilor, mediului academic şi societăţii civile din judeţul Mehedinţi. La dezbatere vor participa şi vor avea intervenţii reprezentanţi ai autorităţilor centrale, experţi din domeniul protecţiei mediului, membri ai comunităţii academice, reprezentanţi ai diferitelor instituţii implicate în implementarea, monitorizarea şi controlul Directivei Nitraţi (vezi ataşat Agenda).

           Sunt invitaţi să participe reprezentanţii instituţiilor mass-media locale. Dezbatereadoreşte să realizeze un dialog deschis între autorităţile locale judeţene, beneficiari şi finanţatori, în vederea creşterii accesului beneficiarilor din judeţul Mehedinţi la sursele publice de finanţare a investiţiilor din cadrul Directivei Nitraţi. Proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” a finanţat în judeţul Mehedinţi o investiţie care este finalizată în prezent – platforma comunală de depozitare pentru gunoi de grajd de la Gîrla Mare, împreună cu echipamentul necesar – încărcător frontal, tractor cu remorci, cisternă vidanjă, maşină de împrăştiat gunoi – şi europubele, în valoare de 1,194 de milioane de lei. Platforme de depozitare a gunoiului de grajdsunt de asemenea în curs de realizare în comunele Pătulele şi Vânjuleţ.

         Pentru perioada 2016-2022, proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” dispune de o sumă totală de 48 de milioane de euro pentru investiţii la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi, cât şi pentru măsuri de consolidare a capacităţii instituţiilor cu rol în monitorizarea şi raportarea calităţii apelor.