Proiect european derulat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

0
1586
Inspectoratul Școlar Județean Dolj este în plină derulare a unui proiect, în cadrul Erasmus+, implementat cu fonduri europene, perioada de desfășurare fiind 1 septembrie 2017 / 31 august 2020. Proiectul are titulatura „TERRITORIE APPRENANT” – „Teritoriul de învăţare, protocoale inovatoare în serviciul învăţării”, unul destinat procesului educativ de formare şi de întâlnire a cadrelor didactice din trei ţări ale Uniunii Europene – România, Franţa şi Italia.
Proiectul, derulat pe o perioadă de trei ani, are ca obiectiv principal Dezvoltarea Inovaţiei – Cooperarea în materie de inovaţie şi schimburi de bune practici. Principalele teme abordate în proiect sunt următoarele: Inovaţia în curriculum, metodele educative, realizarea formării; Cercetare şi inovare; Abandonul şcolar şi combaterea eşecului şcolar. Proiectul este bazat pe o provocare triplă: să prioritizeze dezvoltarea acelor metode de predare , cu un impact pozitiv asupra învăţării elevilor; să faciliteze o mai mare deschidere a şcolilor către mediul social – economic – universitar local, pentru a crea un context favorabil achiziţionării de noi cunoştiinţe; să permită schimbul de opinii între acţionari diferiţi (profesori, cercetători, elevi, studenţi şi părinţi), aplicând proceduri adecvate pentru dezvoltare. Pentru profesori şi staff-ul educaţional, acţiunile au ca obiectiv analizarea paracticilor profesionale bazate pe cooperare între organizaţii (şcoli primare şi gimnaziale, licee, universităţi, etc.), experimentarea acestora şi introducerea de noi metode inovative. În ceea ce-i priveşte pe elevi, acţiunile au ca obiectiv facilitarea identificării şi validării cunoştiinţelor acumulate, a aptitudinilor şi deprinderilor formate şi dezvoltate. Acestea vor permite unităţilor şcolare aflate în dificultate să reinvestească în domenii de învăţare, prin introducerea unor noi tipuri de cunoştinţe şi deprinderi, prin organizarea unui dialog între şcoală şi mediul extern acesteia. Pentru autorităţile locale asociate în acest proiect, acţiunile au ca obiectiv facilitarea unei mai bune integrări a tinerilor în mediul socio – economic, precum şi de a dezvolta noi forme de cetăţenie şi participare în dinamica teritoriilor. 
Oaspeţi din Italia şi Franţa, la Craiova
Derulându-se pe parcursul a trei ani, în fiecare din ţările participante se va constitui un teritoriu de învăţare sub o formă generică: şcoli, parteneri culturali, etc. „Aflat în cel de-al doilea an de implementare, partenerii au constituit teritoriile de învăţare în jurul şcolilor, au avut loc întâlniri şi interviuri pentru a asculta, a discuta dificultăţi, succese, astfel încât fiecare participant să se simtă implicat în schimbare. Se derulează vizite de studiu între ţări, , iar la următoarea acţiune transnaţională se vor discuta rezultatele obţinute. Partenerii români – Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Liceul „Voltaire” din Craiova şi Universitatea din Craiova – au fost gazdele italienilor şi francezilor”, a precizat prof. Ani Drăghici, inspector pentru proiecte educaţionale în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.