Admitere la facultate

0
274

universitateAdmitere la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Facultatea de Educţie Fizică şi Sport a Universităţii din Craiova organizează, până pe 19 iulie, admitere pentru anul universitar 2016/2017. La specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă sunt scoase la concurs 43 de locuri la buget şi 108, la taxă. La Kinetoterapie şi Motricitate Specială sunt 30 de locuri la buget şi  70 la taxă.  În toamnă, se va organiza concurs de admitere pentru locurile rămase, în perioada 12-17 septembrie 2016, la ambele specializări.

La Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin, sunt scoase la concurs şi 15 locuri la buget şi 46, taxă la Educaţie Fizică şi Sportivă şi 8 la buget şi 52 la taxă la Kinetoterapie şi Motricitate Specială. Pentru locurile scoase la concurs la Severin înscrierile se vor face în perioada 18-23 iulie 2016, iar în toamnă, între 15 şi 21 septembrie 2016, pentru locurile rămase neocupate în vară.

În toamnă, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, organizează concurs de admitere la masterele: Activitate motrică extracurriculară şi curriculară, Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie, Performanţă în sport, Managementul organizaţiilor şi evenimentelor sportive. Sunt 63 de locuri la buget şi 87 de locuri la taxă pe care candidaţii se vor putea înscrie în perioada 8 – 13.09.2016.

Toate detaliile se găsesc pe site-ul Facultăţii.

Admitere la Facultatea de Mecanică

Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii din Craiova organizează admitere pentru anul universitar 2016/2017 la următoarele specializări:

 • Autovehicule rutiere – 72 locuri buget, 38 la taxă
 • Ingineria transporturilor şi a traficului – 38 de locuri la buget, 22 la taxă
 • Tehnologia construcţiilor de maşini – 50 de locuri la buget, 40 la taxă
 • Ingineria sudării Dr. Tr. Severin 20 de locuri la buget, 20 la taxă
 • Inginerie economică în domeniul mecanic – 24 locuri la buget, 26 la taxă
 • Inginerie economică industrială Dr. Tr. Severin – 29 locuri la buget, 21 la taxă
 • Construcţii civile, industriale şi agricole – 28 de locuri la buget, 32 la taxă
 • Știinţa materialelor Dr. Tr. Severin – 30 de locuri la taxă
 • Navigaţie şi transport maritim şi fluvial Dr. Tr. Severin – 24 de locuri la buget, 6 la taxă
 • Ingineria şi protecţia mediului în industrie Dr. Tr. Severin – 24 de locuri la buget, 26 la taxă

Înscrierile se fac până pe 26 iulie, iar admiterea este pe baza mediei de la bacalaureat.

Facultatea de Mecanică are o bază materială ultramodernă. În perioada 2013-2015, s-au investit 10 milioane euro, fiind construite şi dotate spaţii moderne destinate laboratoarelor şi proiectării.

Detalii, pe site-ul Facultăţii.

Admitere la Facultatea de Știinţe

Facultatea de Știinţe a Universităţii din Craiova organizează admiterea pentru anul universitar 2016/2017 la următoarele domenii de licenţă

 • Matematică (specializările Matematică, Matematică – Informatică) – 41 de locuri la buget, 5 locuri la taxă
 • Fizică (specializările Fizică, Fizică Informatică, Fizică Medicală) – 60 de locuri la buget, 5 la taxă
 • Chimie (Chimie, Biochimie tehnologică, Chimia mediului) – 55 de locuri la buget, 10 la taxă
 • Geografie (Geografie, Geografia turismului ) – 56 de locuri la buget, 150 la taxă

Înscrierile sunt în perioada 18-26 iulie, iar admiterea este pe baza mediei de la bacalaureat.

Facultatea de Știinţe beneficiază de o bază materială la standarde europene, iar pe parcursul studiilor, studenţii au posibilitatea de a studia într-una dintre universităţile partenere din Marea Britanie, Italia, Franţa, Belgia, Olanda, Suedia, Germania, Danemarca, Austria, Spania, Grecia, Croaţia, Turcia, Ungaria, Slovenia, Polonia, Bulgaria etc.

Detalii despre oferta educaţională (inclusiv master) a Facultăţii de Știinţe pot fi găsite pe www.ucv.ro/admitere

Admitere la Facultatea de Teologie

Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova organizează admitere pentru anul universitar 2016/2017. Înscrierile se pot face până pe 19 iulie 2016.

La specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală sunt 50 de locuri la buget şi 50 la taxă. Concursul se va desfăşura în două etape:

 Etapa I – Probe eliminatorii (admis/respins):

 • Interviu motivaţional;
 • Verificarea aptitudinilor muzicale (nu vor participa la această probă absolvenţii seminariilor şi liceelor teologice).

 Etapa a II-a – Examen scris la Teologie Dogmatică 75%;

 • Media la Bacalaureat: 25%.

La specializările Artă Sacră şi Arte Plastice sunt 12 locuri la buget şi 20 la taxă. Admiterea se va face tot prin concurs ce va consta în două etape.

Etapa I – Probe eliminatorii (admis/respins):

 • Interviu motivaţional;
 • Interviu Catehism

Etapa a II-a

 • Probă practică de desen: 75%. Proba constă în realizarea unei naturi statice stabilite de comisie şi executate în tehnica creion sau cărbune, pe suport de hârtie albă cu dimensiunea 50/70 cm şi Prezentarea unei mape cuprinzând creaţii personale (minim 10 lucrări).
 • Media Examenului de Bacalaureat: 25%

În perioada 1-13 septembrie 2016, Facultatea organizează concurs pentru masterul Teologie şi cultură.

Toate detaliile sunt de găsit pe site-ul facultăţii.