Sute de mii de lei, totalul amenzilor aplicate de inspectorii de muncă doljeni

0
223

În perioada 16.03 – 31.05.2020, inspectorii din cadrul ITM Dolj au desfăşurat acţiuni de verificare şi control pe cele două componente principale – relaţii de muncă, respectiv securitate şi sănătate în muncă. În urma acţiunilor, s-au aplicat amenzi de sute de mii de lei, fiind dispuse şi alte măsuri.

În domeniul relaţiilor de muncă

Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă si Serviciului Control Muncă Nedeclarată au efectuat 112 controale, fiind aplicate 42 sancțiuni contravenționale, din care 19 amenzi acordate angajatorilor în valoare de 436.000 lei si 23 avertismente . Principalele deficienţe constatate în domeniul relațiilor de muncă: O persoană ce desfășura activitate având contractul de muncă suspendat; nerespectarea dispozițiilor privind evidența de către angajator a timpului de muncă; netransmiterea în termen a elementelor de modificare a contractului individual de muncă; lipsa copiilor contractelor de muncă la punctul de lucru; netransmiterea în termen a elementelor de modificare a contractului individual de muncă; muncă cu persoane fără forme legale de angajare.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Sănătate şi Securitate în Muncă  au efectuat 81 acțiuni de control la agenti economici din judetul Dolj, în urma cărora au aplicat 63 de sancțiuni contravenționale, din care 10 amenzi in valoare de 83.000 lei si 53 avertismente. În perioada ianuarie-mai 2020 au fost comunicate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj un număr de 83 evenimente din care: 28 evenimente usoare, 22 patologice,16 de circulatie,45 in procesul muncii, 10 accidente de muncă mortale.  Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: neasigurarea planului de măsuri de prevenire şi protecţie împotriva răspândirii Covid 19; necomunicarea de îndată a unui eveniment; neefectuarea controlului medical periodic; nesemnalizarea zonelor de risc; neaplicarea măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie stabilit prin evaluarea riscurilor; neluarea măsurilor de protecţie împotriva surpării malurilor săpăturilor; neîntocmirea documentelor de coordonare a activitaţii în şantierele de construcţii. În această perioada s-au desfasurat activităţi de informare, conştientizare şi îndrumare a angajatorilor privind prevenirea şi protecţia împotriva răspândirii infecţiei cu noul Coronavirus SARS- COV- 2. În perioada 11-23.05.2020, au avut loc campanii la nivel national sub coordonarea Inspecției Muncii si anume: „Campania naţională pentru verificarea respectării de către persoanele juridice care desfăşoară activitaţi de mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate, a prevederilor Legii nr.156/200 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.384/2001”; „Campania națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care işi desfaşoară activitatea în domeniile construcţii şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor”; “Campania privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19”; “Campania natională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care işi desfăşoară activitatea în urmatoarele domenii: fabricarea si comercializarea produselor textile,confecţii,pielărie şi încălţăminte” este în desfăşurare.  În perioada desfăşurării campaniilor, au fost efectuate 132 controale, în urma cărora s-au constatat deficiențe şi s-au aplicat 87 sacţiuni contravenţionale , dintre care 13 amenzi în valoare de 92.500 lei. “Campania natională privind verificarea modului in care angajatorii rerspecta prevederile legale referitoare la suspendarea si executarea contractelor individuale de munca” este în desfăşurare; “Campanie Naţională de control în domeniul sănătății și securității în muncă la angajatorii din domeniile: fabricarea băuturilor –  depozitare  ” este în desfăşurare.