Comuna Botoşeşti-Paia arată ca în Evul Mediu, dar angajaţii Primăriei primeau sporuri şi prime

0
847

O caracteristică a raporturilor Camerei de Conturi Dolj din ultimii ani care se regăseşte la mai multe primării din judeţ este legată de elaborarea bugetului local. Am evidenţiat acest lucru în cazul Primăriei Drănic. În aceeaşi situaţie se regăseşte şi Primăria Botoşeşti-Paia. Aici s-au mai întâmplat şi altele, dar Ion Moraru a fost ales pentru încă patru ani primar. Că doar trebuia să continue proiectele de care nici măcar nu se apucase, şi nu pentru că nu a avut susţinere, ci pentru că are alte preocupări. 

Faptul că inspectorii Camerei de Conturi Dolj descoperă de fiecare dată la anumite primării probleme legate de construirea bugetului local arată că cei de la contabilitate sunt slab pregătiţi. Pentru că altfel nu îmi explic cum se poate ca la estimarea veniturilor bugetului local să nu fi avut la bază „documente privind constatarea şi evaluarea materiei impozabile şi a bazei de impozitare”, iar planificarea cheltuielilor să fie „arbitrară”. În anul 2010, situaţiile financiare ale Primăriei Botoşeşti-Paia erau vraişte. În contabilitate nu erau trecute toate datoriile, la fel cum nu exista o corelaţie între angajamentele legale de plătit şi valoarea obligaţiilor şi datoriilor înregistrate în evidenţa contabilă. Mai mult decât atât, în evidenţa contabilă nu sunt înregistrate terenuri, lucru de neînchipuit la o primărie. Asta nu poate însemna altceva decât scutirea de la plata unor taxe şi impozite ale unor indivizi. „Nu a fost calculată amortizarea activelor corporale, valoarea amortizării necalculate şi neînregistrate fiind de 32.710 lei; valoarea creanţelor bugetare din evidenţa contabilă este mai mică decît valoarea creanţelor din evidenţa fiscală; nu există corelaţie între valoarea angajamentelor legale de plătit (147.191 lei) raportate în Contul de execuţie şi valoarea obligaţiilor şi datoriilor entităţi înregistrate în evidenţa contabilă (111.502 lei); entitatea nu conduce contabilitatea analitică a creanţelor bugetare pe contribuabil şi în cadrul acestora pe categorii de venituri în structura clasificaţiei bugetare; nu sunt înregistrate în evidenţa contabilă terenuri din domeniul public”, se arată în Sinteza rezultatelor acţiunilor de audit/control desfăşurate la Primăria Botoşeşti-Paia.

Recuperarea datoriilor nu a reprezentat o prioritate

Ion Moraru

În comuna Botoşeşti-Paia, primarul Ion Moraru a luat decizia să stabilească taxele locale şi impozitele utilizând nivelurile din anul anterior şi nici nu a avut vreo preocupare pentru recuperarea datoriilor. Într-un an de zile nu a fost efectuată nici o executare silită,  deşi valoarea creanţelor erau de 113.740 lei. „Nu a fost organizat controlul intern şi auditul intern ca activitate distinctă; organizarea şi derularea activităţii de CFP propriu a fost necorespunzătoare: în anexele actului administrativ de numire a persoanei împuternicite să exercite CFP, nu au fost nominalizate toate operaţiunile care fac obiectul controlului financiar preventiv; nu este înfiinţat Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; impozitele şi taxele locale în anul 2010 au fost stabilite utilizând nivelurile valabile pentru anul 2009, neţinându-se seama de prevederile HG.nr.956/2009; nu sunt emise actele administrative(decizii de impunere şi decizii calcul accesorii) pentru instituirea creanţelor bugetare. Astfel din totalul debitelor restante la 31.12.2010 de 142.509 lei, pentru debite în valoare de 113.740 lei nu există titluri de creanţă;  în anul 2010 nu a fost aplicată nici o măsură de executare silită”, mai arată inspectorii Camerei de Conturi Dolj.

Nu muncesc, dar primesc

Pentru că nu au făcut mai nimic din ceea ce ar fi trebuit, angajaţii Primăriei Botoşeşti-Paia au primit sporuri nelegale şi prime. „Entitatea nu a efectuat reevaluarea activelor corporale de natura construcţiilor şi terenurilor. Ultima reevaluare a fost efectuată în anul 2006, fiind utilizate preţuri de referinţă valabile la 31.12.2003; inventarierea patrimoniului nu a fost efectuată corespunzător: nu s-au stabilit rezultatele inventarierii prin compararea datelor înscrise în listele de inventariere şi datele din evidenţa contabilă; nu au fost inventariate toate elementele de activ şi pasiv: terenuri, creditori, creanţe bugetare;  nu a fost întocmit procesul-verbal privind rezultatele inventarierii. nu a fost emis actul de decizie administrativă privind organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare; plăţi nelegale pentru cheltuieli de personal reprezentând spor de dispozitiv şi premii”, conchid inspectorii Camerei de Conturi.

Bani aruncaţi pe proiecte inutile

Camera de Conturi Dolj i-a recomandat primarului Ion Moraru să ia mai multe măsuri pentru a rezolva problemele identificate. Lui Ion Moraru puţin i-a păsat, şi a continuat să dispreţuiască legea. La Primăria Botoşeşti-Paia au fost cheltuiţi bani pe proiecte inutile. Primarul Ion Moraru a plătit patru miliarde şapte sute de milioane (lei vechi – n.r.) pentru renovarea Căminului Cultural. Asta a însemnat schimbarea acoperişului, a ferestrelor şi tencuiala. Şapte miliarde au fost cheltuite pentru alimentarea cu apă, iar proiectul nu este funcţional. O altă investiţie inutilă este piaţa din centrul comunei. A costat şase miliarde de lei vechi, dar este nefolosită, pentru că nu are cine şi ce vinde în ea. Şi a mai fost amplasată şi într-un loc neinspirat, în vecinătatea cimitirului din localitate.

Persoană cu gradul I de invaliditate nu a primit ajutoarele UE

Ne amintim şi de cazul lui Mihai Despa, fost angajat la Primăria Botoşeşti-Paia, ca muncitor calificat la Situaţii de Urgenţă, concediat pe Ordonanţa nr. 63 din 2010, şi care a câştigat în instanţă, dar pe care primarul Ion Moraru nu l-a repus în drepturi. Nici astăzi omul nu are un serviciu şi nu îşi poate ţine copiii la şcoală. Ultimele acuzaţii la adresa lui Ion Moraru vin din partea unei bătrâne de 69 de ani, şi care are handicap de gradul I. Femeia îl acuză pe primar că nu i-a acordat alimentele de la Uniunea Europeană, în schimb acesta le-a dat altor oameni din comună care nu aveau dreptul. „Am suferit un accident vascular şi îmi este afectată vorbirea. Nu îmi pot mişca mâna dreaptă şi piciorul drept. Am gradul I de invaliditate. Au venit şi la noi în comună ajutoarele de le Uniunea Europeană, pe care le-a împărţit domnul primar Ion Moraru după bunusl său plac. Mie nu mi-a dat acest ajutor. De ce? Numai dânsul ştie”, se plânge Elena Badea din Botoşeşti-Paia. Gestul este incalificabil. A acordat sporuri şi prime nelegale angajaţilor de la Primărie, dar nu a dat alimentele unei femei cu gradul I de invalidiate.