FNGCIMM este pregătit să semneze Convenţiile de garantare

0
81

Semnarea convenţiei privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, dintre Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM a permis Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii să transmită instituţiilor de credit interesate invitaţia de a se înscrie în Program, prima ofertă de participare la derularea Programului fiind deja înregistrată.

FNGCIMM este pregătit să semneze Convenţiile de garantare imediat ce primeşte de la finanţatori informaţiile obligatorii care stau la baza alocării plafonului de garantare pe fiecare finanţator în parte şi care se referă la valoarea estimată a garanţiilor care urmează să fie acordate în cadrul programului şi la nivelul costurilor totale (marja anuală peste nivelul ROBOR şi taxe aferente conexe activităţii de finanţare) ce vor fi aplicate finanţarilor în cadrul programului. Finanţatorii au posibilitatea de a comunica aceste informaţii până pe data de 30 ianuarie 2014.  Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

Capital de lucru în valoare de maxim 5.000.000 lei

Valoarea plafonului de garantare aprobat pentru Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii, este de 2 miliarde lei. “Semnarea convenţiilor de colaborare cu instituţiile de credit va oferi întreprinzătorilor eligibili posibilitatea de a accesa linii de credit pentru capital de lucru în valoare de maxim 5.000.000 lei/ I.M.M., garantate în procent de maxim 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, pe o perioadă de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni”, a precizat Gheorghe Lăpădat, directorul FNGCIMM, filiala Dolj.  Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă.

Prima ofertă de participare la derularea Programului de garantare

Garanţia se va acorda la cererea băncii, după aprobarea liniei de credit de către instituţia finanţatoare, prima de garantare datorată de beneficiarul programului ridicându-se la nivelul de 1,99% din valoarea garanţiei aprobate. „Prima de garantare este compusă din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice, la nivelul de 1,50% din valoarea garanţiei aprobate şi din comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM, la nivelul de 0,49% din valoarea garanţiei aprobate”, a mai spus Gheorghe Lăpădat. Zilele trecute, Fondul a primit prima ofertă de participare la derularea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii din partea Băncii Transilvania.

În baza apartenenţei sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociatie ce reuneste peste 40 de fonduri de garantare şi contragarantare din 22 de ţări europene şi Turcia), FNGCIMM funcţionează după reguli şi principii europene şi se află sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.