Un nou portal online dedicat oraşelor pentru a promova schimbul de bune practici

1
50

portalComisia Europeană a lansat, săptămâna trecută, un nou portal online dedicat oraşelor pentru a promova schimbul de bune practici şi dezvoltarea strategiilor urbane. Ca răspuns la nevoia exprimată de numeroase oraşe în cadrul Agendei Urbane a UE, noul portal oferă informaţii actualizate despre politicile UE, precum adaptarea la schimbările climatice, mobilitate sau economia circulară, politici cu impact direct asupra oraşelor şi zonelor urbane.

Portalul oferă, de asemenea, informaţii clare despre oportunităţile de utilizare a instrumentelor financiare, precum şi despre evenimente legate de dezvoltarea urbană. Acest nou portal va ajuta oraşele să facă faţă unor provocări precum nevoia asigurării de locuinţe, eficienţa energetică sau accesibilitate, prin utilizarea pe cât de mult posibil  a oportunităţilor oferite de finanţarea din fonduri europene.

Mai mult, noua Platformă urbană de informaţii, găzduită de Centrul de informare pentru politici teritoriale, ce este administrat de Centrul Comun de Cercetare, oferă un punct unic de acces către indicatorii comuni privind situaţia actuală şi tendinţele din peste 800 de zone urbane europene – în ceea ce priveşte aspectul demografic, dezvoltarea economică sau accesul la servicii, de exemplu. Această bază de date va permite autorităţilor urbane şi părţilor interesate să compare informaţii, să fixeze puncte de referinţă şi să monitorizeze, acesta fiind de altfel unul dintre obiectivele Agendei Urbane.

Peste 70% din populaţia UE trăieşte la oraş

“Peste 70% din populaţia UE trăieşte în zone urbane; aici este decisă tranziţia către o economie verde. Oraşele joacă un rol crucial în mobilizarea cetăţenilor şi consumatorilor şi în promovarea schimbării prin investiţii în reabilitarea clădirilor,elaborarea unui plan de transport sustenabil, creşterea gradului de conştientizare în rândul cetăţenilor, folosirea noilor tehnologii, sprijinirea consumatorilor vulnerabili şi multe altele. Astfel, lansăm instrumente ce vor permite oraşelor să experimenteze noi idei şi să vadă dacă sunt fezabile sau folositoare” a spus vicepreşedintele Comisiei Europene responsabil pentru Uniunea Energetică, Maroš Šefčovič, cu ocazia prezentării celor două instrumente în cadrul Săptămânii europene a regiunilor şi oraşelor.Maros Sefcovic

“Nouă Agendă Urbană”

În parteneriat cu Habitatul ONU, programul Naţiunilor Unite ce are ca scop un viitor urban mai bun, Comisia a publicat recent Raportul privind starea oraşelor din Europa. Acest raport sprijină Agenda Urbană prin evaluarea performanţei oraşelor europene în ceea ce priveşte temele prioritare: locuri de muncă şi abilităţi, lupta contra sărăciei, tranziţia către o economie cu emisii scăzute de carbon. Această muncă analitică permite primarilor să evalueze performanţa oraşelor lor, încurajând în acelaşi timp schimbul de experienţă.portal1

Concluziile Agendei urbane a UE vor fi prezentate săptămâna viitoare în Quito în cadrul conferinţei Naţiunilor Unite pentru locuinţe şi dezvoltare urbană durabilă care se va desfăşura în perioada 17-20 octombrie. Aceasta va contribui la o “Nouă Agendă Urbană” globală adoptată acolo, care va reflecta viziunea globală comună şi angajamentul colectiv de a valorifica potenţialul de urbanizare rapidă pentru dezvoltare durabilă acoperind aspectele sale sociale, de mediu şi economice.

 

  • Pactul de la Amsterdam (30 mai 2016) şi Concluziile Consiliului (24 iunie 2016) au lansat Agenda Urbană a UE şi au stabilit principalele obiective ale acesteia.
  • La baza Agendei Urbane stau 12parteneriate ce permit oraşelor, statelor membre, instituţiilor UE, ONG-urilor şi partenerilor de afaceri să lucreze împreună în mod echitabil pentru a găsi soluţii comune de a îmbunătăţi calitatea vieţii în zonele urbane europene.
  • Patru parteneriate pilot au început deja: unul dedicatincluziunii imigranţilor, coordonat de oraşul Amsterdam; un altul, privind calitatea aerului, coordonat de Ţările de Jos; un parteneriat pentru locuinţe, coordonat de Slovacia şi unul dedicat combaterii sărăciei urbane, coordonat de Belgia şi Franţa.
  • Alte patru noi parteneriate vor fi lansate până în ianuarie 2017: un parteneriat pentru economia circulară coordonat de Oslo (Norvegia); unul pentru tranziţia digitală, coordonat de Estonia, Oulu (Finlanda) şi Sofia (Bulgaria); un altul pentru mobilitatea urbană, coordonat de Republica Cehă şi Karlsruhe (Germania), precum şi un parteneriat pentru locuri de muncă şi abilităţi coordonat deRomânia, Rotterdam (Ţările de Jos) şi Jelgava (Letonia). 
  • Comisia Europeană va transmite Consiliului un raport privind parteneriatele până la sfârşitul anului 2017.

1 COMENTARIU

Comments are closed.