APIA Dolj începe plăţile pentru Campania 2016

0
52

apia doljJoia trecută, angajaţii APIA Dolj au lucrat până spre a doua zi dimineaţa, într-un efort susţinut pentru a finaliza plăţile aferente Campanie 2015. Ceea ce s-a şi realizat. De astăzi, conform calendarului stabilit de MADR, debutează plăţile aferente anului 2016. Conducerea locală a APIA dă asigurări că, spre sfârşitul acestei săptămâni, fermierii vor avea în cont şi primul avans. Totodată, la nivelul instituţiei a fost stabilit, încă de luna trecută, eşantionul de control, ce va număra peste 2.000 de ferme. Până în prezent, 53 de exploataţii au fost deja verificate.

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2016, va efectua plata în avans aferentă Campaniei 2016. Potrivit art.1 din Regulamentul (UE) nr. 1617/2016 de derogare, pentru anul de cerere 2016, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală pe suprafaţă şi legate de animale, precum şi de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce priveşte plăţile directe, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot plăti avansuri de: “(…) până la 70% în cazul plăţilor directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013”.

Ce sume propune APIA ca avans pentru 2016

  De asemenea, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot să plătească avansurile pentru plăţile directe, numai după finalizarea controalelor administrative menţionate la articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 699/2016 de stabilire, pentru anul 2016, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, au fost stabilite plafoanele pentru anul de cerere 2016, România beneficiind de o alocare financiară de 1.772.469.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).laurentiu nicolae dadulescu

  Totodată, în baza informaţiilor extrase din baza de date, APIA a stabilit cuantumurile în vederea calculării sumelor pentru avansul Campaniei 2016. Schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS are un plafon alocat de 898.240.000 de euro şi un cuantum propus pentru avansul din 2016 de 96,8861 euro/ha. Schema de plată redistributivă  are un cuantum de 94.709.000 euro. Pentru nivelul 1 se acordă un avans de 5 euro/ha, pentru nivelul 2 se vor da 48,8554 euro/ha. Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (plata pentru înverzire) are prevăzute 531.741.000 euro. Avansul propus este de 57,3714 euro/ha. Schema de plată pentru tinerii fermieri beneficiază de 15.000.000 euro, cu un avans propus de 22,8718  euro/ha. Sprijinul cuplat este calculat la nivelul sumei de 232.779.000 de euro. Menţionăm că plăţile se vor efectua la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 363/04 din 01.10.2016

Termen-limită pentru proprietarii de pajişti

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul judeţean Dolj mai informează că utilizatorii de pajişti permanente, fermierii care au depus cerere unică de plată la APIA în Campania 2016, trebuiau să prezinte până la data de 15 octombrie 2016 documentele doveditoare ale valorificării fânului şi/sau declaraţiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute în cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului în cazul persoanelor juridice.

  Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura fiscală, în cazul persoanelor juridice, sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. Documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajişte permanentă nu deţine animale, iar activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, respectiv: declaraţiile privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice; fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice sau factura fiscală, în cazul persoanelor juridice.lei

Peste 2.000 de ferme vor fi controlate

   În Campania 2016, eşantionul de control pe teren al cererilor de sprijin pe suprafaţă, primit de APIA – Centrul judeţean Dolj în data de 7 septembrie 2016, cuprinde 2.319 de ferme, din care: 646 de ferme selectate pentru control clasic pe diverse scopuri de control: SAPS-ANC SEMN – cu 422 exploataţii, pe un total de 11381 parcele; ÎNVERZIRE – 195 exploataţii selectate pentru control, cu 7.726 parcele; AGRO – 29 exploataţii, cu 1.708 parcele. De precizat că 1.673 ferme au fost selectate pentru control prin teledetecţie, astfel: ÎNVERZIRE – 270 exploataţii cu 771 parcele; AGRO – 24 exploataţii cu 165 parcele şi 9 exploataţii cu scop ANT 9.

 „Facem menţiunea că, numărul de parcele prezentat reprezintă 50% din numărul total de parcele din exploataţie iar, în funcţie de procentul de neconformităţi constatat în urma controlului, verificarea în teren se poate extinde la 100 % din  parcelele exploataţiei. Până la această data s-au verificat 53 de exploataţii”, ne-a precizat Laurenţiu Nicolae Dădulescu, director executiv al APIA Dolj.

Câte o cerere la plată pentru fructele şi laptele din şcoli

Legat de măsurile specifice, APIA Dolj mai informează că, pe Măsura 215 plăţi privind bunăstarea animalelor la pachetul a) Bunăstare porcine au fost depuse 5 cereri de plată cu deconturile aferente acestora şi au fost autorizate la plată cu valoarea de  1446414.79 lei. Pe Măsura 215 b) Bunăstare păsări au fost depuse cereri de plată cu deconturile aferente acestora şi au fost autorizate la plată cu valoarea de 1370442.80 lei. La capitolul Ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare a fost depusă o cerere de plată, care se află în instrumentare iar suma solicitată este de 852520.82 lei. Pe Măsuri adiacente în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli a fost depus un memoriu justificativ privind o măsură adiacentă finanţată din contribuţii proprii. La capitolul Distribuţia de mere în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli a fost depusă o cerere de plată, se află în instrumentare iar suma solicitată este de 379322.56 lei. La Restructurare – Reconversie soiuri sunt depuse 4 cereri, care se află în instrumentare.

„La grupa Măsuri finanţate din bugetul naţional putem preciza ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Aici au fost depuse şi autorizate la plată un număr de 826 cereri aferente trimestrului II, pentru sectorul vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, cu o valoare de 9.381.267 lei. La Rentă viageră au fost vizate 2.154 carnete aferente rentierilor agricoli şi un număr de 70 solicitări de reanalizare dosare. Pe Programul Naţional Apicol au fost depuse 3 solicitări de plată, în curs de autorizare cu valoarea de 625669.18 lei”, ne-a precizat Laurenţiu Dădulescu.