Fermierii doljeni sunt aşteptaţi cu cererile de solicitare a ajutorului specific acordat

0
76

Până pe 28 noiembrie 2014, fermierii doljeni pot depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricultură ecologică. Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fonduri europene de 7.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Potrivit HG nr. 759/2010 cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află în perioada de conversie.

Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice care îndeplinesc cumulativ o serie de condiţii. Pe de o parte, sunt înregistraţi în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcţiile Agricole de Dezvoltare Rurală judeţene. Pe de altă parte, deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de MADR, sau deţin un document justificativ de confirmare a conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani. „În cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente. Totodată, respectă normele de ecocondiţionalitate care cuprind bunele condiţii agricole şi de mediu”, se precizează într-un comunicat de presă al APIA.

Controlul la faţa locului se efectuează pentru minimum 5% din beneficiari

Ajutorul specific nu se acordă în cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie. Beneficiarii ajutorului pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură. „În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află suprafaţa mai mare pentru exploataţiile din domeniul vegetal. Pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice/PFA/II/IF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice”, se mai menţionează în comunicat. Controlul la faţa locului se efectuează pentru minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, începând cu data de 29 decembrie 2014. „Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale”.