”Este foarte important ca primăriile să-și poată asigura prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor”

0
161

Victor Gogonea, secretar general ALDE Dolj: ”Este foarte important ca primăriile să-și poată asigura prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Considerăm că orice sprijin pentru buna funcționare a unităților administrativ teritoriale este binevenit cu atât mai mult cu cât el vine la timp.

Un astfel de sprijin este decizia guvernului din care ALDE face parte prin care unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finantelor Publice, până la 29 noiembrie 2018(data limită de depunere a documentelor) contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 800 milioane lei.

Acești bani pot fi folosiți pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, și deasemenea pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Rata de dobândă este ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor.Rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

Rambursarea împrumuturilor se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.

Proiectul poate fi consultat pe larg pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la rubrica Transparenţă decizională.

ALDE apreciază că fondurile nerambursabile sunt în continuare o miză esențială pentru dezvoltarea comunităților locale și trebuie create toate parteneriatele necesare pentru ca rataabsorbției acestor bani să fie tot mai mare.

 

BIROUL DE PRESĂ ALDE DOLJ