S-a lansat „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Dolj”

0
848

În cadrul unei conferințe de presă, organizată, ieri, la Stația de Înmagazinare Apă Potabilă Șimnic, din Craiova, Compania de Apă „Oltenia” a lansat ”Proiectul  Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”. Proiectul are o valoare de 2.114.507.501,55 lei, investițiile planificate având ca obiectiv extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată, pentru a se asigura un grad de acoperire cu servicii centralizate de apă și apă uzată apropiat de 100% în aria proiectului. Despre proiect, etapele prin care a trecut și stadiul actual, au vorbit Directorul General  al Companiei de Apă „Oltenia” – Alin Ionuț Șuiu, directorul UIP din cadrul Companiei de Apă „Oltenia” – Ștefan Niculescu, Cătălin Obrocea – lider de Echipă Eptisa/Ramboll și Silviu Stoica – Lider adjunct al Echipei Eptisa/Ramboll.

Compania de Apă Oltenia a obținut finanțare europeană și implementează cel mai mare proiect din estul Europei care vizează investiții de peste 455 milioane de euro în infrastructura de apă și canalizare de pe aria de operare. Este vorba despre „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”. „În acest moment putem spune că am intrat în posesia primei tranșe, mai exact a fost aprobată prima cerere de rambursare, care presupune recuperarea sumei de 4,06 milioane lei (aproximativ un milion de euro), sumă pe care Compania a virat-o deja Consiliului Județean Dolj în vederea despăgubirii persoanelor expropriate de pe traseul aducțiunii Izvarna II și pentru obținerea documentației necesare procedurilor de expropriere”, a precizat directorul general al Companiei de Apă Oltenia, Alin Șuiu. Acesta a apreciat şi eforturile depuse de către predecesorii săi, la Conducerea CAO „Oltenia”, angajaţii companiei , care au lucrat non-stop, precum şi ale primarului Craiovei, din acea vreme, Lia Olguţa Vasilescu. „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020” are în vedere dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, pentru conformarea cu obligațiile asumate de România prin Tratatul de Aderare, privind colectarea și epurarea apelor uzate, asigurarea standardelor de calitate a apei destinate consumului uman și dezvoltarea capacității operatorilor de servicii.

Peste 355.000 de locuitori din Dolj, beneficiari

 Investițiile cuprinse în proiect reprezintă un efort de a asigura un grad apropiat de 100% de acoperire cu servicii centralizate de apă și apă uzată în zona de operare, rezultatul direct fiind îmbunătățirea condițiilor de viață a populației județului în procent de peste 50% – beneficiari direcți fiind 355.405 locuitori. Astfel, este prevăzută continuarea procesului de extindere și reabilitare a infrastructurii realizate în etapa 2007 – 2013 în 23 de localități din județul Dolj, respectiv Craiova, Cârcea, Malu Mare, Breasta, Bucovăț, Ghercești, Mischii, Pielești, Șimnicu de Sus, Ișalnița, Coțofenii din dos, Calafat, Maglavit, Băilești, Poiana Mare, Piscu Vechi, Rastu Nou, Cerăt, Bechet, Ostroveni, Călărași, Dăbuleni și Plenița. Acest proiect de amploare este o continuare a programelor de investiții derulate anterior în acest domeniu, în județul Dolj. Pe 14 mai 2019, a fost semnat contractul de finanțare între S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management POIM, iar pe 17 martie 2020, la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles, a fost semnată decizia de finanțare a proiectului, cu o valoare totală de peste 445 milioane de euro. O componentă majoră a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj o reprezintă investiția strategică “Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna-Craiova”, obiectiv de investiție de utilitate publică ce constituie varianta de asigurare a deficitului de apă, cât și asigurarea calității apei pentru Municipiul Craiova și localitățile de pe parcursul conductei de aducțiune din județul Dolj și județul Gorj. Lucrările prevăzute sunt reabilitarea conductei de aducțiune pe o lungime de 27, 402 km; extinderea conductei de aducțiune pe o lungime de 96,418 km; amenajarea incintei de captare Isvarna și o stație nouă de hipoclorit. Putem vorbi astfel de un „culoar” în lungime de 123 km lungime și 20 de metri lățime, care traversează 9 UAT din județul Gorj și 6 UAT din județul Dolj vizat de exproprieri. Pentru despăgubirea proprietarilor afectați de exproprieri, Compania de Apă Oltenia a virat deja Consiliului Județean Dolj – instituția care se ocupă de întreaga procedură de expropriere – suma de 4,10 milioane lei. În vederea recuperării acestor bani, dar și a altor sume cheltuite pentru întocmirea unor studii și documentații necesare în implementarea proiectului, a fost transmisă către Ministerul Fondurilor Europene, care are calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AMPOIM), prima Cerere de Rambursare, în valoare de 4.063.940 lei. Cererea însoțită de documentele justificative a fost verificată, s-a constatat că sumele cheltuite se încadrează în categoria celor eligibile, astfel că a fost aprobată, banii fiind restituiți Companiei de Apă „Oltenia.”

Declaraţii ale celor implicaţi

Ieri, în cadrul conferinţei de presă, pe lângă cele menţionate de Alin Şuiu, au prezentat date şi ceilalţi conducători,fiecare pe palierul său . „Continuă investiţia CAO, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor din zonele cuprinse în proiect , la ora actuală fiind semnate trei contracte de lucrări, pe zonele Gherceşti – Mischii, Cârcea – Malu Mare şi Breasta – Bucovăţ, din cele 22 aflate în program” – Ştefan Niculescu; „Suntem o echipă formată din specialişti, care ne ocupăm şi de supervizare şi de dirigenţia de şantier. Este o investiţie extraordinară, care ăşi va arăta roadele” – Cătălin Obrocea; „Operatorul de la Craiova are o arie foarte mare, iar noi am lucrat cu foarte mulţi din ţară, iar aici totul se desfăşoară foarte bine, iar gradul de acces la serviciile de apă şi canalizare, respectând şi condiţiile de mediu, va creşte simţitor”.