Aproape 9.000 de candidaţi vor susţine, miercuri, proba scrisă a examenului naţional de definitivare

0
204

Aproape 9.000 de candidaţi vor susţine, miercuri, proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, la una din cele 98 de probe de examen. Rezultatele finale vor fi afişate pe 27 iulie, la centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro, anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale.

Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă că în acest an numărul candidaţilor înscrişi la examenul naţional de definitivare în învăţământ este cu peste 2.500 mai mare decât în 2017. “Dintre cei 9.475 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi la proba scrisă 8.920 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective. Comparativ cu sesiunea de anul trecut, organizată în luna aprilie, se constată un plus de peste 2.500 de candidaţi înscrişi”, se arată într-un comunicat de presă trimis de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 şi cel mai târziu la ora 8:45, în baza unui act de identitate/paşaport valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce poate fi depăşit doar în cazul candidaţilor cu cerinţe speciale, care au solicitat acest lucru.

MEN informează că s-a înregistrat un număr mare de candidaţi înscrişi pentru învăţământ preşcolar în limba română – 2.253, învăţământ primar în limba română – 1.534, educaţie fizică şi sport – 887, limba şi literatura română – 525 şi limba şi literatura engleză -511.

Subiectele şi baremele de evaluare vor fi afişate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro la ora 16:00. De asemenea, acestea vor fi afişate şi la avizierele centrelor de examen. Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel naţional, anume la nivelul inspectoratelor şcolare din judeţele Alba, Bihor, Braşov, Iaşi, Prahova şi din Municipiul Bucureşti.  Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puţin 8 pentru promovarea examenului.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 24 iulie la centrele de examen şi pe site-ul: definitivat.edu.ro. Conform calendarului aprobat de MEN, contestaţiile se vor depune în zilele de 24 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 25 iulie, până la ora 14:00. Rezultatele finale vor fi afişate la centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro în data de 27 iulie 2018.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice. (Sursa: Mediafax)