O analiză detaliată a fluxurilor de investiţii străine directe în UE

0
90

Comisia Europeană a prezentat, zilele trecute, propuneri de creare a unui cadru european de examinare a investiţiilor străine directe în Uniunea Europeană. În paralel, Comisia va demara o analiză detaliată a fluxurilor de investiţii străine directe în UE şi va institui un grup de coordonare cu statele membre, pentru a contribui la identificarea preocupărilor şi soluţiilor strategice comune în domeniul acestor investiţii.

Comisia_EuropeanaUE are unul dintre cele mai deschise regimuri de investiţii din lume, iar statele membre ale UE impun, în mod colectiv, cele mai puţine restricţii din lume în ceea ce priveşte investiţiile străine directe (ISD). „Permiteţi-mi să spun o dată pentru totdeauna: nu suntem naivi în ceea ce priveşte politica noastră de liber schimb. Europa trebuie să îşi apere întotdeauna interesele strategice, şi de aceea propunem un nou cadru al UE de examinare a investiţiilor. În cazul în care o companie străină, de stat, doreşte să achiziţioneze un port european, o parte din infrastructura noastră energetică sau o firmă care produce tehnologii de apărare, ar trebui să poată efectua achiziţia numai dacă există transparenţă, precum şi în urma unui control şi a unei dezbateri. Este o responsabilitate politică să ştim ce se întâmplă în ograda proprie, astfel încât să ne putem proteja securitatea colectivă, dacă este necesar…”, a subliniat preşedintele Comisie Europene, Jean-Claude Juncker .

Un mecanism de cooperare

Comisia propune un nou cadru legal care să permită Europei să îşi păstreze interesele esenţiale. Acesta include: un cadru european de examinare a investiţiilor străine directe de către statele membre din considerente de siguranţă sau de ordine publică; un mecanism de cooperare între statele membre şi Comisie, ce poate fi activat atunci când o anume investiţie străină în unul sau mai multe state membre poate aduce atingere siguranţei sau ordinii publice dintr-un alt stat membru; o examinare efectuată de Comisia Europeană din considerente de siguranţă sau de ordine publică pentru cazurile în care investiţiile străine directe în statele membre pot afecta proiecte sau programe de interes pentru Uniune, cum ar fi cele din domeniul cercetării (Orizont 2020), din domeniul spaţial (Galileo), al transporturilor (Reţele transeuropene de transport – TEN-T), energiei (TEN-E) şi telecomunicaţiilor.

Cadrul european va menţine flexibilitatea necesară la nivel naţional

euroNoul cadru de examinare a investiţiilor la nivelul UE va garanta transparenţa şi previzibilitatea pentru investitori şi pentru guvernele naţionale. El se va baza pe mecanisme naţionale de revizuire deja existente în 12 state membre (Austria, Danemarca, Germania, Finlanda, Franţa, Letonia, Lituania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Spania) şi nu va afecta capacitatea lor de a adopta noi mecanisme de revizuire sau de a rămâne fără astfel de mecanisme naţionale. În ceea ce priveşte deciziile privind investiţiile străine directe, cadrul european va menţine flexibilitatea necesară la nivel naţional. Statele membre au ultimul cuvânt în ceea ce priveşte examinarea investiţiilor. Comisia Europeană a propus, în paralel, adoptarea imediată a două măsuri suplimentare: pe de o parte, instituirea unui grup de coordonare privind investiţiile străine directe, care va acoperi toate aspectele incluse în domeniul de aplicare al propunerii de regulament privind examinarea, dar care va constitui, de asemenea, un forum pentru dezbateri mai ample, iar de pe de altă parte, efectuarea unei analize aprofundate a fluxurilor de investiţii străine directe din UE, concentrându-se pe sectoare (energie, spaţiu, transporturi) şi active (tehnologii-cheie, infrastructură critică, date sensibile) strategice, al căror control poate suscita preocupări din punctul de vedere al siguranţei sau al ordinii publice.