Noul an şcolar vine cu schimbări

0
133

Anul şcolar 2013-2014, care începe astăzi, are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare, şi este împărţit în două semestre, potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei publicat în Monitorul Oficial. Astfel, astăzi este prima zi de cursuri, iar vacanţa de vară va începe pe 21 iunie 2014. Evaluări la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a şi o pondere mai mare a mediei de la Evaluarea Naţională în media de admitere la liceu sunt principalele noutăţi cu care vor avea de-a face elevii şi profesorii.

În semestrul I, cursurile se desfăşoară de pe 16 septembrie până 20 decembrie 2013. În perioada 2-10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor fi în vacanţă. Vacanţa de iarnă va începe sâmbătă, 21 decembrie 2013, şi se va încheia duminică, 5 ianuarie 2014, iar cursurile, în perioada luni, 6 ianuarie 2014 – vineri, 31 ianuarie 2014. Vacanţa intersemestrială va fi de sâmbătă, 1 februarie 2014, până duminică, 9 februarie 2014.

În semestrul al II-lea cursurile vor începe luni, 10 februarie 2014, şi se vor termina vineri, 11 aprilie 2014. Vacanţa de primăvară va fi în perioada sâmbătă, 12 aprilie 2014 – marţi, 22 aprilie, 2014, iar cursurile, miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014. Vacanţa de vară va debuta sâmbătă, 21 iunie 2014, şi se va încheia duminică, 14 septembrie 2014.

33 de săptămâni de studiu pentru liceeni

Prin excepţie, pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, patru săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de Bacalaureat. Cursurile claselor terminale se vor încheia în data de 30 mai 2014. De asemenea, pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se vor încheia în data de 13 iunie 2014. Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, şi pentru clasele din învăţământul profesional de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Pentru învăţământul special – clasele a IX-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile, iar stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore, care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor. În ceea ce priveşte învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Potrivit ordinului, în zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Se schimbă regulile după care vor fi admişi elevii la liceu

De asemenea, Ministerul Educaţiei a decis recent că din anul şcolar 2013-2014 ponderea mediei la Evaluarea Naţională va creşte la 75%, faţă de 50% cât a fost până acum, iar cea a notelor din ciclul gimnazial pentru admiterea la liceu va fi redusă la 25%. Măsura a fost luată în urma diferenţelor mari între mediile obţinute de elevi în timpul gimnaziului şi cele de la Evaluarea Naţională. Cele mai multe situaţii relevă diferenţe de 2 până la 2,5 puncte între felul în care au fost evaluaţi elevii pe parcursul gimnaziului şi media de la evaluarea naţională a acestora. De asemenea, 35.000 de elevi, din totalul celor care au participat la Evaluarea Naţională, nu au reuşit să obţină minimum 5.

Evaluări-pilot la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

Elevii din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi evaluaţi, în perioada 9-23 mai, la mai multe discipline. Acesta este un proiect-pilot al Ministerului Educaţiei, care vrea un diagnostic al învăţământului primar, dar şi pentru elaborarea, acolo unde este cazul, a unor planuri de învăţare individualizate, ori reorientarea către un anume liceu, în funcţie de performanţe. La clasa a II-a, testele conţin două secţiuni: prima vizează competenţele de receptare-producere a mesajelor, în vreme ce a doua abordează competenţe de matematică. Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea lor în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor sau tutorilor legali asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a va include următoarele discipline: Limba română, limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale, şi Matematică. Evaluarea nu se finalizează printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ. Rezultatele evaluării fiecărui test contribuie la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor pe competenţele fundamentale şi sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii şi cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.

„Şcoala altfel” – în perioada 7-11 aprilie 2014

Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice data de 5 octombrie – Ziua Internaţională a Educaţiei şi 5 iunie – Ziua Învăţătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar. Săptămâna 7-11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

 

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2013-2014 se vor susţine, de regulă, până la data de 20 decembrie 2013, iar cele din semestrul al II-lea – până la data de 23 mai 2014, se arată în ordinul ministrului Educaţiei. În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin acest ordin. Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se va face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ respectivă.