Spitalul regional de la Craiova trebuie să fie gata în decembrie 2023

0
1654
 
Spitalul regional de la Craiova va fi finanţat din fonduri nerambursabile (50 milioane de euro) şi fonduri naţionale (50 milioane de euro), cererea urmând să fie depusă de Ministerul Sănătăţii după data de 24 iulie. Ghidul Solicitantului a fost făcut public, recent, de Ministerul Dezvoltării Regionale, printre condiţiile de eligibilitate, cea mai strictă pare a fi dovada dreptului de proprietate asupra terenului. 
Autoritatea de Managment (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale a lansat, săptămâna trecută (pe 10 iulie), în consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru cele trei spitale regionale care se vor construi, cu fonduri europene, la Craiova, Cluj şi Iaşi. Până la data de 24 iulie, pot fi transmise eventualele observaţii şi propuneri, după care Ministerul Sănătăţii va putea depune cererile de finanţare. Ghidul precizează şi lista de documente pe care trebuie să o ataşeze ministerul, printre care se află şi o analiză Jaspers care să spună de ce este nevoie de construcţia acestui spital. Un alt document care este solicitat este Certificatul de Urbanism, care trebuie să fie eliberat de fiecare municipalitate şi care trebuie să fie în termen.
 Ministerul Sănătăţii, titular de proiect
Potrivit Ghidului, finanţarea va fi acordată prin Axa prioritarã 14: Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgenţă. Cotele de finanţare au fost stabilite pentru Uniunea Europeană  – 50% (câte 50 milioane de euro pentru fiecare spital) şi statul român – tot 50% (50 milioane de euro pentru fiecare spital). Banii sunt acordaţi pentru construcţia celor trei spitale, precum şi pentru dotarea lor. Cererile de finanţare vor fi depuse de Ministerul Sănătăţii, care a fost declarat titularul celor trei proiecte. În Ghid, se precizează că ministerul trebuie să facă dovada de eligibilitate, urmând să depună o declaraţie în acest sens. 
Terenul trebuie să fie liber de orice sarcini
Printre cele 13 condiţii de eligibilitate care îi sunt impuse ministerului Sănătăţii, cea mai strictă pare să fie cea care se referă la amplasamentele pe care se vor construi cele trei spitale regionale. Documentul Uniunii Europene cere ca, la cererea de finanţare, să fie ataşate actele de proprietate asupra terenurilor pe care se vor ridica unităţile medicale. Terenurilor trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdicţii şi să nu facă obiectul unor litigii. Amplasamentul nu trebuie să facă nici obiectul revendicărilor pe legi speciale în materie sau ale dreptului comun. De asemenea, o condiţie impusă este să se menţină obiectivul realizat, fără să-i fie aduse modificări, şi după 5 ani de la finalizarea proiectului.
Proiectarea, construcţia şi dotarea – eligibile
Au fost declarate eligibile aproape toate cheltuielile care se vor face. În primul rând, cele cu amenajarea terenurilor: demolări, defrişări, dezafectări, drenaje sau alei care sunt necesare pentru pregătirea şantierului. Toate reţelele de utilităţi – apă, canalizare, gaze, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii –  sunt incluse în valoarea proiectului. Proiectarea a fost şi ea prinsă în cheltuielile eligibile ale proiectului – tema de proiectare, studiul de prefezabilitate şi cel de fezabilitate, documentaţiile tehnice pentru obţinerea acordurilor necesare. De asemenea, sunt incluse şi o serie de studii asupra terenului care se vor face înainte de începerea lucrărilor: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului, precum şi un raport privind impactul asupra mediului.
Spitalul va fi finalizat până în 2023
La capitolul cheltuieli pentru investiţia de bază sunt cuprinse costurile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie. „Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe obiect”, se precizează în Ghidul Solicitantului. Sunt prinse şi cheltuielile cu dotările – mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii – iar la final, cele cu amenajarea spaţiului, prin plantarea de arbori şi spaţii verzi, parcări. Spitalul regional trebuie să fie gata, conform Ghidului, până la 31 decembrie 2023.