Proiect european derulat de „DOMINOU”

0
329
În perioada 10 – 16 iulie, Asociaţia „DOMINOU” a găzduit oaspeţi din mai multe ţări europene, care fac parte din proiectul Internaţional Erasmus+, „EuVolunteer for inclusion”, care au participat la un seminar internaţional, fiind desfăşurate mai multe activităţi, prin care se urmăreşte facilitarea cooperării şi parteneriatului pentru implementarea de proiecte de voluntariat cu tinerii din medii sociale dezavantajate.
Proiectul, iniţiat de „DOMINOU”, a adus, la Craiova, 28 de lucrători pentru tineri din mai multe ţări europene (Spania, Grecia, Turcia, Portugalia, Italia, Bulgaria, România, Olanda, Croaţia, Danemarca, Franţa, Estonia), cu experienţă în lucrul cu tinerii dezavantajaţi, reunind organizaţii locale interesate în dezvoltarea de voluntariat internaţional, prin Corpul European de Solidaritate. La proiect, cofinanţat de Uniunea Europeană, în valoare de peste 21.000 de euro, au participat, alături de „DOMINOU”, alte două ONG-uri din Dolj – Asociaţia Comunităţii pentru Tineri din Băileşti şi Filiala Dolj a Asociaţiei Naţionale de Dezvoltare Continuă a Tineretului din România, iar perioada de derulare este februarie – noiembrie 2019. 
„O şansă în plus pentru tinerii din familii din mediile dezavantajate social”
Programul s-a realizat după  o analiză temeinică de nevoi în ţările participante la proiect, vizând nevoile lucrătorilor de tineret şi organizaţiilor de profil ce lucrează cu tinerii provenind din medii sociale dezavantajate. S-a ajuns la concluzia că nu sunt suficiente informaţii despre programele de voluntariat internaţional, de aceea fiind demarat proiectul. Sunt activităţi de educaţie non-formală: jocuri de relaxare, de atenţie, cooperare, dans, jocuri, de dezvoltarea competenţelor cheie, discuţii în grupuri mici, etc. Participând la acest seminar, lucrătorii de tineret vor avea deschiderea de a adapta ideile din diferite contexte la nevoile speciale ale organizaţiei; conştientizarea oportunităţilor oferite de Erasmus+; o mai mare înţelegere şi capacitate de reacţie la diversitatea socială, lingvistică şi culturală; oportunitatea de a identifica valori comune cu alte persoane din alte ţări, în pofida diferenţelor culturale; îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi a lucrului în echipă; sporirea capacităţii de a răspunde nevoilor persoanelor dezavantajate; ş.a.m.d. „Este o şansă în plus pentru tinerii proveniţi din familii dezavantajate social, pentru că mulţi nu ştiu despre posibilitatea efectuării unui voluntariat în alte ţări, unde sunt asigurate toate costurile şi unde pot găsi oportunităţi de dezvoltare a unor capacităţi personale de care, poate, nu au habar. După finalizarea acestui program, va fi realizat un ghid de realizare de proiecte de voluntariat internaţional”, a precizat  Ana Şerban, manager de proiect în cadrul „DOMINOU”.