Primarul de la Drănic plăteşte lucrări neefectuate şi dă bani publici fără acte doveditoare

1
1497

Administraţia publică locală nu poate fi modernizată şi în interesul cetăţeanului atât timp cât cei care sunt în administraţia publică locală nu poartă responsabilitatea faptelor pe care le comit. Dacă un primar ales de populaţie să îi reprezinte interesele încalcă legea, trebuie să plătească pentru faptele sale conform legilor în vigoare. Când începi anul cu un buget care nu respectă în totalitate metodologia de elaborare emisă de ministrul Finanţelor Publice, cum s-a întâmplat în cazul Primăriei Drănic, este clar că pe viitor legea va fi încălcată. Şi atunci este normal că ordonatorul principal de credite, care nu este boier pe propria moşie, trebuie să răspundă în faţa legii. Ori acest lucru nu se întâmplă, iar unii primari, cum este şi cazul lui Marian-Dănuţ Andrei, nu respectă nici măcar recomandările inspectorilor de la Camera de Conturi Dolj de remediere a ilegalităţilor descoperite.        

Marian-Dănuţ Andrei

Primarul comunei Drănic, Marian-Dănuţ Andrei, cumnatul mult mai celebrului Constantin Iancu, cunoscut şi ca Don Costel, se simte neîndreptăţit. Alesul local, şi nu boier pe moşie, aşa cum se crede şi se comportă, este de părere că tot ce se scrie despre el sunt doar minciuni, nici usturoi nu a mâncat şi nici gura nu îi miroase. Marian-Dănuţ Andrei se crede o victimă a unui sistem nenorocit care îl persecută, în condiţiile în care el a dorit numai binele comunei în fruntea căreia, din păcate, a fost ales. Dar să luăm sinteza Raportului Camerei de Conturi Dolj pe anul 2010, şi să vedem ce spun inspectorii care au fost în control. La capitolul ”Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2010, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat”: „Veniturile, cât şi cheltuielile cuprinse în buget, nu au fost fundamentate cu respectarea în totalitate a metodologiei de elaborare a proiectelor de buget emise de Ministerul Finanţelor Publice, şi a prevederilor Legii finanţelor publice locale”.

Situaţiile financiare nesupuse votului Consiliului Local

Dacă pleci la drum cu un buget care nu respectă prevederile legale, tot anul este compromis. Inspectorii Camerei de Conturi Dolj au constatat că situaţiile finaciare ale Primăriei Drănic nu respectă realitatea. ”Situaţiile financiare la 31.12.2010, nu au fost supuse spre aprobarea Consiliului Local; nu a fost organizată şi condusă evidenţa analitică a mijloacelor fixe; unitatea verificată nu a întocmit registrul numerelor de inventar al mijloacelor fixe; nu s-a calculat şi determinat, şi înregistrat în contabilitate amortizarea tuturor activelor; nu există concordanţă între soldul debitor al contului 464 din balanţa sintetică de verificare bilanţ, nu a condus contabilitatea analitică a veniturilor pe contribuabili, şi în cadrul acestora, pe categorii de venituri în structura clasificaţiei bugetare; nu au fost înregistrate în contabilitatea exerciţiului financiar al anului 2010 cheltuielile de personal aferente lunii decembrie ale aceluiaşi an; datele raportate în contul de execuţie cheltuieli nu reflectă realitatea, existând neconcordanţe între valoarea angajamentelor şi soldurile conturilor; înregistrarea în contabilitate eronat a difererenţelor operaţiunii de reevaluare; nu s-a organizat şi condus în mod corespunzător contabilitatea bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţii administrativ- teritoriale, valoarea lor fiind diminuată”, se arată în Raportul Camerei de Conturi Dolj.

147 de amenzi cu prescriere a termenului de executarea silită

La Primăria Drănic organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern) a fost defectuoasă, conform inspectorilor Camerei de Conturi Dolj: „Nu a fost organizat şi exercitat CFPP conform normelor aplicabile; nu a fost numită o comisie de organizare, coordonare şi îndrumare metodologică pentru implementarea controlului intern, nu au fost emise programe de control managerial la nivelul entităţii cu termene şi responsabilităţi şi nu au fost stabilite proceduri pentru operaţiunile derulate şi în special pentru operaţiunile economice, pentru care trebuiau elaborate proceduri scrise care se comunică tuturor salariaţilor”. Ordonatorul principal de credite, Marian-Dănuţ Andrei nu a urmărit  încasările veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege: „Nu s-au aplicat prevederile legale privind stingerea creanţelor fiscale; entitatea nu conduce contabilitatea analitică a veniturilor pe contribuabili şi în cadrul acestora pe categorii de venituri în structura clasificaţiei bugetare”. O temă care apare şi în anul 2011 este legată de faptul că „nu s-a înregistrat în evidenţele fiscale şi nici în cele contabile amenzi, iar pentru 147 de oameni s-a prescris termenul de executare silită.  În 2011, deşi Marian-Dănuţ Andrei ar fi trebuit să remedieze această situaţie, cuantumul amenzilor neîncasate a fost de 38.258 de lei, o sumă semnificativă pentru o primărie cum este cea de la Drănic.

Ilegalităţi comise în lanţ

Cele mai grave probleme găsite însă de Camera de Conturi Dolj la Primăria Drănic sunt legate de calitatea gestiunii economico-financiare.  Conform Raportului întocmit de inspectori ”inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii nu s-a făcut cu respectarea în totalitate a dispoziţiilor legale în vigoare. Primăria Drănic a făcut „plată nelegală pentru lucrări de investiţii neexecutate”. Nu a constituit „garanţia de bună execuţie pentru lucrări de investiţii” şi a efectuat „plăţi nelegale cu ocazia zilelor comunei”. Primăria Drănic, unde Marian-Dănuţ Andrei este primar, a efectuat plăţi „fără acte doveditoare pentru ajutorul social” şi „nu a realizat venituri  din derularea unui contract de concesiune de terenuri”.

Marian-Dănuţ Andrei intră la categoria „AŞA NU”

Toate aceste chestiuni constatate de Camera de Conturi Dolj nu se fac fără acordul ordonatorului principal de credite, care în acest caz este Marian-Dănuţ Andrei, ce se vede persecutat şi neîndreptăţit de către presă. De ce să nu încasezi amenzile a 147 de oameni, când eşti în timp de criză, şi bani sunt foarte puţini? Poate pentru că urmează o campanie electorală şi nu doreşti ca persoanele respective să se supere pe tine. Sau de ce să faci plăţi la cei cu ajutor social „fără acte doveditoare”. Oare nu din acelaşi motiv electoral? Să nu mai discutăm despre lucrările plătite şi neexecutate sau de bani plătiţi cu cine ştie ce scop de zilele comunei. Marian-Dănuţ Andrei se comportă ca şi cum ar fi pe propria tarla la Primăria Drănic şi crede că poate gestiona banii publici cum doreşte, fără a respecta legea. Până când asemenea practici nu vor înceta, nu putem discuta despre administraţie publică locală performantă. Dacă aceasta nu va evolua, nu vor funcţiona în parametrii doriţi nici regionalizarea şi nici descentralizarea atât de mult dorite. Marian-Dănuţ Andrei este exponentul unei  generaţii de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale care intră la categoria „AŞA NU”.

1 COMENTARIU

  1. bai Turcitule de primaria de la Sadova ce a gasit Curtea de conturi de ce nu scrii cand era primar Jianu prietenul lui Cantar si Prioteasa

Comments are closed.