Proiect european , la Liceul „Charles Laugier” din Craiova

0
805

Liceul „Charles Laugier” din Craiova merge pe calea dezvoltării europene, încheind un nou contract de dezvoltare şi formare profesională, pe linia sănătăţii.

Cooperarea inter-instituţională, la diferite niveluri este un element fundamental în strategia şi dezvoltarea strategiei de formare profesională. Pentru a asigura coerenţa şi constitenţa dialogului cu actorii esenţiali, pe de o parte, şi între diferitele politici europene, pe de altă parte, este necesară construirea sistematică a oportunităţilor şi  cooperarea, printr-un dialog şi, de ce nu, pentru schimbul de informaţii şi opinii . În acord cu cele menţionate, o direcţie de acţiune o reprezintă schimbul de bune practici între Liceul „Charles Laugier” şi organizaţiile de profil – spitale, rezidenţe pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, centre de tratamente şi recuperare – din ţară şi străinătate, Spitalul Regional „A. Cardello” din Campobasso (Italia) – proiectul fiind câştigat de către instituţia de învăţămînt preuniversitar craioveană , pe proiectul „Erasmus+”, pentru „Formarea profesională a asistenţilor medicali, în context european”. „În acest proiect, 40 de elevi de la şcoala pst – liceală, anii II şi III, specailizarea „Asistent medical generalist”, vor efectua un stagiu  de cinci săptămâni în Italia. Scopul acestui program îl constituie furnizarea unei educaţii de calitate în domeniul „nursingului”, care să permită tranzitarea de la şcoală la viaţa activă. Stagiul de practică se va desfăşura în cadrul proiectului propus , prin care vor învăţa metode şi tehnici de îngrijire, iar experienţa europeană dobândită  în proiect va fi certificată de documentul de mobilitate Europass”, a precizat prof. Ludmila Panea, director al Liceului „Charles Laugier”.