Avem 20 de specialişti şcoliţi la standarde academice înalte

0
166

Ieri , Universitatea din Craiova a fost gazda întâlnirii de finalizare a unui Proiect – „Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE)” – destinat doctoranzilor şi post-doctoranzilor, program finanţat din fonduri europene , în valoare de aproximativ 13 milioane de lei, din care cca. 1,3 milioane de lei au mers către Universitatea din Craiova. Conf.univ.dr. Costel Ionaşcu, prorector al instituţiei de invăţământ superior din Cetatea Băniei, a prezentat obiectivele şi rezultatele obţinute în ce 16 luni de derulare a programului de pregătire .

Proiectul a fost iniţiat de către Universitatea de Vest din Timişoara, principal beneficiar, la care, ca parteneri, s-au constituit Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi, nu în ultimul rând, Universitatea din Craiova. „Din patea Universităţii din Craiova a participat, ca partener, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Cercetarea bună se face atunci când schimbi idei şi nu se poate lucra decât în echipă. Obiectivul principal al proiectului a fost creşterea competitivităţii cercetării. O astfel de activitate nu are sfârşit – nu se poate să te opreşti din drum. Au fost două categorii care au itrat în program – cea a doctoranzilor şi cea a post-doctoranzilor. Dacă primii sunt la început, ceilalţi trebuie să meargă mai departe şi să îşi desăvârşească pregătirea. Cercetarea se face în grup, prin multidisciplinaritate, şi este nevoie, în condiţiile actuale, şi de cerinţele pieţii muncii  ”, a declarat conf.univ.dr.  Costel Ionaşcu, prorector al Universităţii din Craiova.

O selecţie dură

Grupul ţintă al proiectului a fost constituit din 150 de doctoranzi şi 75 de post-doctoranzi, la nivel naţional. Universitatea din Craiova a avut zece doctoranzi şi acelaşi număr pentru cei care şi-au obţinut, anterior, titlul academic. „A fost o selecţie dură, pentru a-i alege pe cei mai buni dintre cei buni. Fiecare selecţionat a primt o bursă lunară de 1.500 de lei, la „doctoranzi”, şi 2.500 de lei pentru cealaltă categorie. De asemenea, s-a acordat şi un bonus suplimentar, de 2.400 de lei, lunar, pentru cei care au avut două luni de pregătire în ţări ale Uniunii Europene, în instituţii de cercetare ale Universităţilor. Tot acest program s-a dovedit un succes şi sunt convins că rezultatele nu vor întârzia să apară ”, a mai menţionat Costel Ionaşcu.