Politica regională: Toate programele pentru perioada 2014-2020 au fost adoptate

0
189

Comisia a adoptat noul program de politică regională pentru regiunea Campania din Italia în valoare de peste 4 miliarde de euro, din care mai mult de 3 miliarde provin din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR).

La fel ca în cazul tuturor programelor adoptate pentru perioada 2014-2020, investiţiile din cadrul programului pentru regiunea Campania se concentrează strategic pe patru domenii principale stimulatoare de creştere: cercetare şi inovare, tehnologii digitale, sprijin pentru întreprinderile mici şi pentru economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Dat fiind că programul „Campania” a fost ultimul program din cadrul obiectivului „Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică” al FEDR care mai trebuia adoptat pentru perioada 2014-2020, adoptarea de astăzi marchează oficial începutul fazei de implementare a noii perioade de programare.  „Sunt încântată că toate programele operaţionale ale FEDR pentru 2014-2020 au fost adoptate; dispunem acum de pachete de investiţii solide, axate pe performanţă, pentru a ajuta regiunile şi oraşele să realizeze obiectivele UE în materie de creştere economică şi creare de locuri de muncă. Acum depinde de aceste regiuni şi oraşe să implementeze programele la timp, să selecteze proiecte de calitate şi să asigure o utilizare eficientă şi strategică a fondurilor disponibile.”, a declarat comisarul pentru Politica Regională, Corina Creţu.

Optimizarea contribuţiei fondurilor structurale şi de investiţii europene

Rezultatele preconizate ale programelor pentru perioada 2014-2020 şi contribuţia acestora la obiectivele UE în materie de creştere economică şi locuri de muncă, la Planul de investiţii şi la priorităţile Comisiei pe parcursul celor 10 ani vor fi făcute publice şi explicate pe larg în Comunicarea privind „Investiţiile în locuri de muncă şi creştere economică – optimizarea contribuţiei fondurilor structurale şi de investiţii europene”, care va fi lansată pe 14 decembrie. Comunicarea conţine şi rezultatele negocierilor cu toate statele membre cu privire la acordurile şi programele de parteneriat şi la cele mai importante provocări cu care se confruntă fiecare ţară.

Încurajarea schimbului de bune practici

Având în vedere că o implementare eficientă este esenţială pentru a obţine rezultatele preconizate ale programelor, este necesar să fie integrate învăţămintele desprinse din perioada anterioară: acesta este unul dintre obiectivele Grupului operativ pentru o mai bună punere în aplicare care, la un an de la lansare, a demonstrat succesul metodologiei utilizate. În strânsă colaborare cu autorităţile naţionale şi prin încurajarea schimbului de bune practici, Grupul operativ a ajutat statele membre vizate să îşi folosească în mod optim părţile alocate din fondurile UE pentru perioada 2007-2013, contribuind astfel şi la facilitarea implementării în perioada 2014- 2020. Context Politica de coeziune reformată pentru 2014-2020 este o parte integrantă a politicii de investiţii a UE. Noul regulament stabileşte obligaţia de a produce rezultate clare şi care pot fi măsurate.

„Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică”

Statele membre şi regiunile au trebuit să introducă în programe obiectivele pe care intenţionează să le atingă, iar pe durata fazei de implementare va avea loc o monitorizare regulată a progresului realizat în atingerea respectivelor obiective.  Cu un buget pentru 2014-2020 de aproape 200 de miliarde de euro, Fondul european de dezvoltare regională urmăreşte să consolideze coeziunea economică şi socială în UE, contribuind în acelaşi timp activ la priorităţile Comisiei; toate programele din cadrul obiectivului „Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi cretere economică” al FEDR sunt acum adoptate, iar ultimele programe din cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană („interreg”) au avansat foarte mult şi se preconizează că vor fi adoptate până la sfârşitul anului. Grupul operativ pentru o mai bună punere în aplicare face parte dintr-o iniţiativă mai largă menită să îmbunătăţească modul în care statele membre şi regiunile investesc şi gestionează fondurile din cadrul Politicii de coeziune, iniţiativă creată de Comisarul Corina Creţu. Această iniţiativă se concentrează, de asemenea, pe acordarea de sprijin în dezvoltarea capacităţii administrative în statele membre şi în regiuni, pe reducerea disparităţilor regionale, pe ajutarea regiunilor cu creştere mai înceată să se redreseze şi, în cele din urmă, pe evaluarea integrării măsurilor de simplificare şi identificarea unor alte posibilităţi de simplificare a regulilor.