Un alt proiect pentru dezvoltarea învăţământului preuniversitar a fost finalizat

0
157

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a fost, ieri, gazda, sesiunii finale a Proiectului „E_Sistem Calitate”, destinat Regiunilor Sud – Muntenia, respectiv Suv-Vest Oltenia, pentru unităţile şcolare, finanţat din fonduri europene, care s-au ridicat la aproape 8,5 milioane de lei . Au fost mai mulţi parteneri în proiect, principalul beneficiar fiind Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, iar principalii colaboratori au fost Inspectoratele Şcolare Judeţene din Dolj şi Gorj, nelipsind nici colegii provenind din alte enităţi, cu specific economic – Asociaţia de prietenie româno-franceză ROMFRA Alexandria şi S.C. COMPUTAS IT ROMÂNIA S.R.L. Bucureşti. Programul a fost destinat educaţiei şi formării profesionale având la bază cunoaşterea, calitatea fiind primordială. Chiar dacă sunt rezultate notabile, râmîn mai multe neajunsuri, care sunt constituite de birocraţia rimânească, multe instituţii de învăţământ peruniversitar având dificultăţi în accesarea de fonduri.

Obiectivul principal al proiectului a avut drept componente de bază dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanisme de autoevaluare instituţională a calităţii, în vederea dezvoltării unor culturi organizaţionale centrate pe îmbunătăţirea continuă a calităţii, prin abilitarea inspectoratelor şcolare judeţene de asigurare a calităţii învăţământului preuniversitar, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) fiind cea care face evaluarea.

La Dolj, nu s-a primit „insuficient”

La manifestarea de ieri, au participat reprezentanţi ai ISJ-urilor partenere, deschiderea lucrărilor fiind făcută de prof. Lavinia Elena Craioveanu, inspector general al ISJ Dolj, care a menţionat: „Sunt bucuroasă că asist la acest moment şi , nu numai eu, dar şi colegii, ne dorim cât mai multe programe cu finanţare europeană, pe care le încurajăm. Până acum, 68 de unităţi şcolare au fost evaluate de către ARACIP şi nu s-a primit calificativul „insuficient”. Cu siguranţă, ne vom ridica la standardele cerute şi nu pot decât să doresc succes unor astfel de iniţiative, iar colaborarea va trebui să continue”.

Au rămas unităţi şcolare neevaluate

O nemulţumire tot există, nu poate fi trecută cu vederea şi a fost prezentată de către prof. Valeria Gherghe, inspector general al ISJ Teleorman: „Nu a fost un proiect greu, dar nici uşor. Avem câteva disfuncţionalităţi, deoarece, prin ARACIP, nu s-au evaluat decât 171 de unităţi şcolare, dintr-un total, prins în program, de 329. Această procedură este periodică, ştim acest lucru, însă , după finalizarea proiectului, nu mai poate fi făcută pe bani nerambursabili, ci pe cheltuială proprie, unde aşteptăm implicarea autorităţilor locale”.