Zece proiecte de implementare europeană, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

0
575

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj are în implementare nu mai puţin de zece proiecte, în cadrul Programelor „Erasmus+” şi POCU 2014 – 2020, atât ca beneficiar, cât şi ca partener. Acestea fac parte din strategia de dezvoltare a învăţământului românesc, prin accesarea de fonduri europene.

Unul dintre acestea este cel în care ISJ Dolj implementează, ca partener, alături de Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie (IDEE), proiectul „Învăţământ de calitate pentru viitorul copiilor noştri în judeţul Dolj”, în perioada 22 mai 2018 – 21 mai 2021, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, pe POCU, având ca obiectiv promovarea accesului egal la învăţământ, pentru reducerea şi prevenirea părăsirii timpurii a mediului educaţional, reducerea segregării între copii, la care se adaugă accesul egal la învăţământul preşcolar şi preuniversitar. „Acest proiect vizează creşterea numărului copiilor din Dolj, care iau parte la învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, incluzând grupuri de risc de părăsire timpurie a şcolii, copii romi şi din mediul rural, reducerea părăsirii şcolii prin măsuri de prevenire şi de asigurare a şanselor egale. Proiectul se adresează unui grup ţintă, constituit din 1.110 de persoane, din 11 unităţi şcolare : Liceul „Traian Vuia”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Liceul „Matei Basarab”, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, toate din Craiova, Şcolile Gimnaziale din Ghindeni, Botoşeşti – Paia, Teasc, Greceşti, Braloştiţa, Liceul Teoretic „Gheorghe Vasilichi” din Cetate, Şcoala Profesională „Constantin Argetoianu” din Argetoaia”, a precizat prof. Ani Drăghici, inspector pentru Proiecte Educaţionale, în cadrul ISJ Dolj.

600 de copii incluşi în proiect

Pe categorii de vârstă, 200 de copii preşcolari (trei –cinci ani) fac parte din din grupuri cu risc de părăsire timpurie a sistemului educaţional. La aceştia, se adaugă 600 de copii din invăţământul preuniversitar (250 între şase – zece ani, 250 între 11 – 14 ani şi 100 în intervalul 14 – 16 ani) şi 260 de cadre didactice din „Educaţia şi Îngrijirea Timpurie a Copilului”, plus 20 de manageri şcolari şi 30 de părinţi sau tutori ai copiilor în risc de părăsire a şcolii, inspectori şcolari şi specialişti ai IDEE. S-au desfăşurat, deja, în cele 11 unităţi şcolare, Ateliere de „Origami”, la care au participat copii din grupul „ţintă”, care i-au familiarizat pe cei mici – cls-I- IV – cu tehnicile de bază ale plierii hârtiei şi confecţionarea unor figurine. „Sperăm să atragem, prin aceste activităţi, atât părinţii cât şi copiii, copii pe care vrem să îi motivăm să vină bucuroşi şi relaxaţi la şcoală, ca , apoi, încet – încet, să devină cetăţeni responsabili”, a menţionat prof.  Monica Leontina Sună, inspector general al ISJ Dolj.