După ce, în iunie a.c., a devenit Cetăţean de Onoare al oraşului, / Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop – primit în comunitatea universitară craioveană

0
79

Distins profesor universitar doctor, deopotrivă ilustru istoric şi reprezentant al mediului universitar clujean, precum şi preşedinte al Academiei Române, cel mai înalt for de ştiinţă şi cultură, calitate pe care o are din luna aprilie a acestui an, Ioan-Aurel Pop s-a aflat, marţi, la Universitatea din Craiova, unde i s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa. Evenimentul a avut loc în cadrul Conferinţei Naţionale „Unirea românilor: deziderat şi finalitate”, prilejuită de Centenarul Marii Uniri şi organizată de Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova, în parteneriat cu Muzeul Olteniei şi Societatea de Ştiinţe Istorice din România. Ioan-Aurel Pop deţine şi titlul de Cetăţean de Onoare al Craiovei, care i-a fost decernat, în lipsă, în iunie a.c., cu ocazia Zilelor oraşului. A fost prezent însă la Craiova în mai 2016, la Întâlnirile „SpectActor” ale Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, unde a susţinut conferinţa cu tema „Moştenirea lui Mihai Viteazul în Transilvania”, cunoscute fiind preocupările domniei sale în domeniul istoriei medievale a românilor.

„Şi la Universitatea din Craiova sărbătorim Centenarul Marii Uniri. Am avut o serie de evenimente, care continuă astăzi cu această conferinţă naţională. La începutul anului, când am schiţat calendarul acestor evenimente, l-am întrebat pe dl academician dacă doreşte să primească titlul de Doctor Honoris Causa şi am fost extrem de bucuros pentru că a acceptat imediat”, a precizat rectorul Universităţii din Craiova, prof. univ. dr. Cezar Ionuţ Spînu, înaintea ceremoniei de marţi, care s-a desfăşurat în Aula „Mihai I al României”.

Evenimentul a avut loc în cadrul Conferinţei Naţionale „Unirea românilor: deziderat şi finalitate”, organizată în perioada 12-14 noiembrie 2018, în prezenţa a numeroşi invitaţi profesori, cercetători şi muzeografi din ţară.  Cu această ocazie, au fost vernisate două expoziţii de fotografie şi artă digitală dedicate Centenarului Marii Uniri şi au fost lansate mai multe cărţi.

Laudatio în onoarea prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop a fost rostit de prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, decanul Facultăţii de Ştiinţe Sociale din Craiova, instituţie la propunerea căreia, cu acordul Senatului universitar, a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa. Mulţumind pentru aprecierea meritelor sale, invitatul a susţinut disertaţia „Oltenia şi vocaţia unităţii româneşti”, apreciată de rectorul Cezar Ionuţ Spînu ca o „lecţie de istorie şi de românism”.

Ioan-Aurel Pop s-a născut la 1 ianuarie 1955 în satul Sântioana, judeţul Cluj, însă copilăria şi-a petrecut-o la Braşov, unde a absolvit studiile primare, gimnaziale şi liceale, acestea din urmă la prestigiosul Liceu „Andrei Şaguna”. Şi-a petrecut, apoi, anii studenţiei la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii clujene „Babeş-Bolyai” (1974-1979), unde a avut parte de profesori renumiţi şi unde a fost şef de promoţie. Aici şi devine asistent, în 1984, concomitent cu înscrierea la Doctorat, în domeniul Istoriei medievale a românilor. Susţine teza în 1989 şi o publică doi ani mai târziu, la Editura Dacia din Cluj-Napoca, sub titlul „Instituţii medievale româneşti. Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) din Transilvania în secolele XIV-XVI”, lucrare distinsă cu Premiul „George Bariţiu” al Academiei Române (1991). A parcurs toate treptele ierarhiei universitare până la gradul de profesor, dobândit în 1996, iar din anul 2000 a devenit şi conducător de doctorat în domeniul Istorie

O mărturie a aprecierii internaţionale de care se bucură activitatea sa didactică o constituie calitatea de visiting professor la Universitatea din Pittsburgh, S.U.A. (1991-1992), la INALCO Paris (1998), la Universitatea din Trento (2001) şi la Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia (2003-2008). De asemenea, în 1994-1995 a fost director al Centrului Cultural Român din New-York, iar în 2003-2007, director al Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia. De altfel, cunoscător a mai multor limbi străine – engleza, franceza, italiana, germana şi maghiara –, a reuşit să stabilească relaţii academice şi universitare cu numeroase instituţii de profil din străinătate.

„De-a lungul timpului a reuşit să îmbine în mod strălucit activitatea didactică cu cea de cercetare, aceasta din urmă extrem de rodnică şi concretizată în peste 70 de volume: 14 cărţi ca unic autor, 16 sinteze de istoria Transilvaniei şi istoria românilor în calitate de coautor şi coordonator, 48 de cărţi în calitate de coautor sau coordonator, precum şi peste 500 de studii în reviste de specialitate sau volume colective. Subiectele tratate în lucrările sale sunt consacrate istoriei Transilvaniei medievale, relaţiilor româno-maghiare în secolele IX-XIV, genezei medievale a naţiunilor moderne, istoriei culturii româneşti şi a bisericii în secolele XIV şi XVI, dar şi identităţii româneşti”, a subliniat Sorin Damean.

Recunoaşterea prodigioasei activităţi de cercetare a domniei sale este demonstrată şi de numeroase distincţii: Ordinul „Meritul Cultural”, în grad de Cavaler, conferit de Preşedintele României în anul 2010, Ordinul de „Onoare” din partea Preşedintelui Republicii Moldova în acelaşi an, Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler în 2015, Diploma „Meritul Academic” din partea Academiei Române în acelaşi an, Ordinul „Palmes Academique” în grad de Cavaler din partea Republicii Franceze în 2016 şi Ordinul „Steaua Italiei” în grad de Comandor din partea Republicii Italiene în acelaşi an. În plus, prestigiul profesional este demonstrat de cooptarea, ca membru titular, corespondent sau de onoare, în numeroase asociaţii şi instituţii de profil din străinătate, între care Academia de Ştiinţe, Litere şi Arte din Paris (1999) şi Academia Europeană de Ştiinţe şi Artă din Salzburg (2013). De asemenea, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al unor instituţii de învăţământ superior din Alba Iulia, Timişoara, Oradea, Galaţi, Sibiu, Tg. Mureş, al Universităţii de Stat din Chişinău şi Universităţii Pedagogice „Ion Creangă” din Chişinău.

Ca o încununare a întregii activităţi, Ioan-Aurel Pop intră în rândurile comunităţii academice în calitate de membru corespondent al Academiei Române (2001), apoi membru titular (2010), pentru ca în aprilie 2018 să fie ales preşedinte al Academiei Române. Din anul 2012 şi până în prezent îndeplineşte şi funcţia de rector al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

 

 

 

«A face elogiul României Întregite aici, la Craiova, este ca şi cum ai invoca esenţele din nucleul lor şi românimea din rădăcinile sale. În anul Centenarului Marii Uniri, Ţara are nevoie de vlagă nouă şi de energii de viitor ivite din adâncuri. Trebuie să umblăm aievea pe străzile Craiovei, să mergem la Horezu, la Surpatele, la Bistriţa, la Arnota ori la Dintr-un Lemn, ca să pipăim istoria şi credinţa, să trecem de la Celei prin Caracal până spre Vânju Mare, să coborâm de la Târgu Jiu până la Turnu Severin, ca să ne întâlnim cu strămoşii romani, ori de la Râmnicu Vâlcea până spre Drăgăşani şi Slatina, ca să înţelegem cântecele Mariei Tănase, să mirosim liliacul de la Ponoare şi bujorii de pe vârful Păpuşa, să ne rugăm la Vodiţa şi la Tismana şi să binecuvântăm Jiul, Gilortul şi Oltul, grâul şi via, să mâncăm pâine-n ţest şi să bem rouă de pe florile Câmpiei Romanaţilor. Toate acestea, făcute cu spirit de ceremonie, ne vor revigora energiile, ne vor face să trăim aievea Marea Unire şi să cinstim ţara asta – în loc s-o nimicnicim – fiindcă ea nu este a noastră, ci a urmaşilor noştri, în veacul vecilor!». (Ioan-Aurel Pop, „Oltenia şi vocaţia unităţii româneşti”)