Ziua mondială a competenţelor tinerilor

0
231

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a decis în rezoluţia A / RES / 69/145 să desemneze 15 iulie drept Ziua mondială a competenţelor tinerilor. Marcarea acestei zile are ca obiectiv sporirea gradului de conştientizare cu privire la importanţa investiţiei în dezvoltarea competenţelor tinerilor.

Tinerii sunt, potrivit ONU, aproape de trei ori mai susceptibili de a fi şomeri decât adulţii şi sunt expuşi continuu la o calitate scăzută a locurilor de muncă, la inegalităţi mai mari pe piaţa forţei de muncă şi la tranziţii mai lungi şi mai nesigure de la şcoală la un loc de muncă.

Din acest motiv, educaţia şi formarea reprezintă factori determinanţi ai succesului pe piaţa forţei de muncă. Din păcate însă sistemele existente nu reuşesc să răspundă nevoilor de învăţare ale multor tineri, iar sondajele privind rezultatele învăţării şi dobândirii competenţelor arată că un număr mare de tineri au niveluri scăzute de realizări în ceea ce priveşte însuşirea cunoştinţelor de bază în domeniul alfabetizării şi al matematicii.

Marcarea Zilei mondiale a competenţelor tinerilor din 2018 va avea loc pe 16 iulie la sediul ONU din New York, care va găzdui o dezbatere privind modul în care inovaţiile şi tehnologiile emergente, cum ar fi inteligenţa artificială, transformă pieţele forţei de muncă. De asemenea, reuniunea are în vedere capacităţile pe care tinerii trebuie să le exercite în viitoarele economii.

Competenţele şi locurile de muncă pentru tineri sunt precizate în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, obiectivul fiind o creştere substanţială a numărului de tineri şi adulţi care să deţină competenţe semnificative.

Una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă economiile şi societăţile din lumea de astăzi, atât pentru ţările dezvoltate, cât şi pentru cele în curs de dezvoltare, este, potrivit ONU, creşterea şomajului în rândul tinerilor. Totodată, sondajele OCDE arată că atât angajatorii, cât şi tinerii consideră că mulţi absolvenţi sunt prost pregătiţi pentru piaţa muncii.

Atingerea obiectivului muncii decente reprezintă o provocare semnificativă. În multe ţări, sectorul informal şi sectorul rural tradiţional rămân o sursă majoră de locuri de muncă. Numărul lucrătorilor care ocupă locuri de muncă vulnerabile este în prezent de 1, 44 miliarde în întreaga lume. Lucrătorii din Africa Subsahariană şi din Asia de Sud reprezintă mai mult de jumătate din acest număr, trei din patru lucrători din aceste regiuni fac obiectul unor condiţii de muncă vulnerabile.

Comunitatea internaţională a stabilit o agendă ambiţioasă de dezvoltare durabilă pentru 2030. Aceasta solicită o abordare integrată a dezvoltării, care recunoaşte că eradicarea sărăciei în toate formele şi dimensiunile sale, combaterea inegalităţilor în interiorul şi între ţări, conservarea planetei, crearea unei creşteri economice incluzive şi durabile, obţinerea unui loc de muncă complet şi productiv şi a muncii decente pentru toate femeile şi bărbaţii, asigurarea egalităţii de gen şi promovarea incluziunii sociale sunt interdependente. (Sursa: Agerpres)