Activitate a Casei Corpului Didactic Dolj

0
563

Casa Corpului Didactic Dolj a organizat, la nivel județean, luni, 14 iunie, în intervalul orar 8.30 – 17.00, în Amfiteatrul I.Ș.J. Dolj, din Craiova, atelierul „Valorificarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare în dezvoltarea competenţelor elevilor“.

În cadrul acestuia, s-au prezentat două teme actuale: valorificarea activităților extracurriculare și extrașcolare în dezvoltarea competențelor elevilor; inovații în aplicarea noului curriculum național, cu accent pe elevii în risc major de excluziune (elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități şi/ sau cu CES, elevi de etnie rromă, elevi ce provin din familii dezavantajate socio-economic) .”Participanții, care au fost peste 50 din Dolj, la atelier au  identificat activități ce pot fi adresate elevilor aflați în risc de abandon școlar sau de excluziune, pentru a spori implicarea acestora în activitățile școlare, precum și modalități de abordare a activităților extrașcolare cu scopul de a contribui la dezvoltarea competențele elevilor”., a precizat prof.  Monica Leontina Sună, director al CCD Dolj.