Studenţii se pot înscrie în concursul “Premiile Excelenţei în Educaţie”

0
99

Până pe 30 aprilie a.c., studenţii craioveni se pot înscrie la competiţia “Premiile Excelenţei în Educaţie“, organizată de Uniunea Studenţilor din România.

Premiile Excelenţei în Educaţie este o competiţie care premiază calitatea şi excelenţa în educaţie. Evenimentul îşi propune să aducă împreună studenţi, profesionişti şi personalităţi ale societăţii academice din România pentru a facilita dezvoltarea unui nou model de societate în ţara noastră. În cadrul acestei competiţii se pot înscrie studenţi din instituţii de învăţământ din România care aparţin domeniilor prezentate în cadrul categoriilor de concurs. Competiţia dispune de un număr de zece categorii la care studenţii se pot înscrie. Acestea sunt: Premiul pentru cel mai bun student din domeniul Tehnologia Informaţiei, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul Sănătate, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul Economie şi Business, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul Sport, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul Inginerie, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul Drept, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul Arte, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul Ştiinţe Sociale, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul Ştiinţe Exacte şi Ştiinţe ale Naturii, Premiul pentru cel mai bun student din domeniul Ştiinţele comunicării. Decernarea premiilor va avea loc pe 17 mai a.c., la Palatul parlamentului, în cadrul Congresului Studenţilor din România.

Candidaţii trebuie să aibă media minim 8

Printre condiţiile de eligibilitate se numără calitatea de student al unei instituţii de învăţământ superior din România, media anului universitar 2012/2013 să fie minimum 8, performanţă şi recunoaşterea meritelor în comunitatea academică, precum şi participare la activităţi extracurriculare. Pe de altă parte, nu sunt considerate eligibile aplicaţiile unor persoane care au fost implicate în scandaluri publice. Un candidat poate fi recomandat de către o altă persoană prin completarea formularului de la categoria “Recomandă un student”, urmând să fie contactat de către organizatori pentru înscrierea oficială în concurs. Înscrierea se realizează după ce un participant va accesa formularul disponibil pe site. Criteriile de evaluare a aplicaţiilor pentru Premiile Excelenţei în Educaţie fac referire la: performanţe în domeniul respectiv, implicare în proiecte ce au adus un beneficiu comunităţii din care face parte, distincţii şi participări la evenimente academice, implicarea sau iniţiere de proiecte de educaţie nonformală, impactul asupra sistemului educaţional, coerenţă, originalitate şi creativitate. Fiecare categorie va avea un juriu format din 3 – 5 membri (un reprezentant USR, cadre didactice, parteneri sau sponsori), urmând ca pentru fiecare categorie să fie desemnaţi 3 finalişti.

Uniunea Studenţilor din România este o federaţie la nivel naţional, cu membri în 20 de centre universitare. Scopul statutar este acela de a reprezenta, promova şi apăra drepturile studenţilor, în raport cu actorii relevanţi la nivel naţional, în special cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Parlamentul, Guvernul, Preşedinţia României, precum şi Municipalităţi şi Universităţi. USR este reprezentată în Consiliul Economic şi Social din România.