Discuţii despre bugetul UE post-2020

0
375

Înaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018, Comisia Europeană a prezentat, ieri, diversele opţiuni posibile – precum şi consecinţele financiare ale fiecăreia – pentru un buget al UE pe termen lung nou şi modern, care să asigure îndeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020.

În cadrul întâlnirilor  din 23 februarie, liderii din Uniunea Europeană vor discuta despre cum se pot asigura că priorităţile pe care le-au stabilit pentru Uniune, pe 16 septembrie 2016 la Bratislava şi pe 25 martie 2017 prin Declaraţia de la Roma, sunt finanţate în mod adecvat, devenind, astfel, realitate. Cele două elemente – definirea priorităţilor comune şi asigurarea resurselor necesare pentru ca Uniunea să le pună în aplicare – sunt indisociabile.

Comisia contribuie la această discuţie importantă în trei moduri: prin furnizarea datelor necesare privind bugetul UE şi avantajele, realizările şi valoarea adăugată a acestuia, prin elaborarea unor scenarii care ilustrează impactul financiar al diverselor opţiuni de politică posibile şi prin evidenţierea consecinţelor pe care o eventuală întârziere a adoptării noului buget al UE le-ar putea avea asupra studenţilor, a cercetătorilor, a proiectelor de infrastructură şi a multor altor aspecte.

Opţiuni pentru viitorul buget al UE

Atunci când se discută despre nivelul de ambiţie al acţiunii UE în domenii cum ar fi protecţia frontierelor externe ale UE, sprijinirea unei veritabile Uniuni Europene a Apărării, stimularea transformării digitale a Europei sau creşterea eficienţei politicii de coeziune şi a politicii agricole ale UE, este important ca liderii să aibă o idee clară privind ce ar însemna concret opţiunile lor din punctul de vedere al finanţării acordate la nivelul UE. Este ceea ce îşi propune contribuţia prezentată astăzi de Comisie, prin cuantificarea impactului financiar al diverselor opţiuni de politică posibile. Acestea nu reprezintă propuneri ale Comisiei, ci ilustrări bazate pe idei avansate frecvent pe parcursul dezbaterii publice. Scopul lor este să ajute la focalizarea pe aspectele esenţiale, să stimuleze discuţiile şi să ofere o bază factuală solidă pentru luarea deciziilor importante care ne aşteaptă.

Modernizarea şi finanţarea bugetului UE

Comisia prezintă, de asemenea, opţiuni pentru modernizarea bugetului UE, inclusiv prin consolidarea legăturii dintre obiectivele sale şi modul în care acesta este finanţat. În plus, sunt prezentate posibilităţi pentru consolidarea legăturii – denumită de multe ori „condiţionalitate” – dintre finanţarea acordată de UE şi respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii. Un acord politic rapid cu privire la un buget al UE nou şi modern va fi esenţial pentru a demonstra că Uniunea este pregătită să pună în practică agenda politică pozitivă conturată la Bratislava şi la Roma.

Un acord rapid reprezintă nu doar un deziderat politic, ci şi un imperativ practic. Partenerii şi beneficiarii finanţării acordate de UE – de la studenţi şi cercetători până la proiectele din domeniile infrastructurii, asistenţei medicale sau energiei – precum şi autorităţile naţionale şi regionale au nevoie de securitate juridică şi financiară, precum şi dreptul de a beneficia de aceasta. Comunicarea atrage atenţia liderilor asupra unor exemple concrete privind impactul negativ pe care o întârziere l-ar avea asupra cetăţenilor şi întreprinderilor din întreaga UE.