România, aviz motivat privind normele în materie de audit

0
43

comisia-europeana-franceComisia Europeană a cerut României, alături de Croaţia, Cipru, Estonia, Polonia şi Slovenia, să implementeze integral noile norme UE privind auditurile, potrivit avizului motivat transmis acestor state membre miercuri, 15 februarie.

Directiva privind auditul (Directiva 2014/56/UE) stabileşte condiţiile pentru autorizarea şi înregistrarea persoanelor care efectuează audituri statutare. Ea stabileşte normele aplicabile persoanelor respective, în ceea ce priveşte independenţa, obiectivitatea şi etica profesională, precum şi cadrul pentru supravegherea lor publică.

Modificările aduse acestor norme prin Directiva 2006/43/CE permit o transparenţă şi o predictibilitate sporite ale cerinţelor aplicabile persoanelor care efectuează audituri. Ele îmbunătăţesc şi mai mult independenţa şi obiectivitatea activităţii persoanelor care le efectuează.

Statele membre trebuiau să transpună aceste norme în legislaţia naţională până la data de 17 iunie 2016. Având în vedere că nu au respectat termenul-limită iniţial, cele şase state membre au primit scrisori de punere în întârziere la sfârşitul lunii iulie 2016.

Statele membre au răspuns scrisorilor şi s-au angajat să adopte rapid noua legislaţie. Deoarece nu au reuşit să facă acest lucru, Comisia a decis transmiterea unui aviz motivat. Dacă statele membre în cauză nu iau măsuri în termen de două luni, cazurile pot fi sesizate Curţii de Justiţie a UE.