România: două avize motivate în ce priveşte libera circulaţie şi detaşarea lucrătorilor

0
53
Construction workers erect scaffolding on a building site located on the outskirts of Beijing September 23, 2009. China's growing economic influence in the developing world merits a louder voice for Beijing in the international financial system, central bank governor Zhou Xiaochuan said in comments published on Wednesday. Zhou's remarks feed into a debate about how to redistribute voting power in institutions such as the International Monetary Fund (IMF) to better reflect the fast growth of big emerging economies including China.    REUTERS/David Gray       (CHINA BUSINESS POLITICS CONSTRUCTION)
Construction workers erect scaffolding on a building site located on the outskirts of Beijing September 23, 2009. China’s growing economic influence in the developing world merits a louder voice for Beijing in the international financial system, central bank governor Zhou Xiaochuan said in comments published on Wednesday. Zhou’s remarks feed into a debate about how to redistribute voting power in institutions such as the International Monetary Fund (IMF) to better reflect the fast growth of big emerging economies including China. REUTERS/David Gray (CHINA BUSINESS POLITICS CONSTRUCTION)

România este unul dintre cele 8 state membre, alături de Austria, Cipru, Cehia, Estonia, Lituania, Luxemburg şi Portugalia, cărora Comisia le-a transmis miercuri, 15 februarie, un aviz motivat privind neîndeplinirea obligaţiei de transpunere completă în legislaţia naţională a normelor privind dreptul cetăţenilor UE de a lucra într-un alt stat membru (Directiva 2014/54/UE). De asemenea, ea face din grupul statelor membre, împreună cu Cehia, Cipru, Croaţia, Luxemburg, Portugalia, Slovenia, Spania şi Suedia, care au primit un aviz motivat în ceea ce priveşte notificarea transpunerii complete în legislaţia naţională a Directivei 2014/67/UE, de stabilire a măsurilor şi mecanismelor de control necesare pentru implementarea, punerea în aplicare şi mai buna şi uniforma executare a detaşării lucrătorilor.

Obiectivul Directivei 2014/54/UE este de a permite persoanelor care lucrează sau care îşi caută un loc de muncă în altă ţară din UE să îşi exercite mai uşor dreptul la libera circulaţie, garantat de legislaţia UE. Ea prevede măsuri pentru a sprijini şi proteja cetăţenii mobili ai Uniunii, pentru a asigura un acces mai bun la informaţiile privind drepturile la libera circulaţie, pentru a combate discriminarea pe motive de naţionalitate în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, remunerarea şi alte condiţii de muncă, precum şi pentru a depăşi obstacolele nejustificate din calea liberei circulaţii.

Statele membre aveau obligaţia de a transpune această directivă şi de a comunica măsurile naţionale de transpunere Comisiei până la 21 mai 2016. Ca urmare a scrisorilor de punere în întârziere trimise în septembrie 2016, Comisia Europeană a hotărât să trimită avize motivate celor 8 state membre sus-menţionate. Dacă autorităţile din aceste state membre nu iau măsuri în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curţii de Justiţie a UE.

În ceea ce priveşte Directiva 2014/67/UE, actele cu putere de lege şi cele administrative ale statelor membre, necesare pentru a se conforma acesteia, trebuiau să intre în vigoare până la 18 iunie 2016, iar Comisia trebuia informată imediat în acest sens. Având în vedere că autorităţile naţionale încă nu au notificat adoptarea măsurilor necesare, Comisia a hotărât să trimită acestor state avize motivate. Dacă autorităţile naţionale nu iau măsuri în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curţii de Justiţie a UE.