Aviz motivat pentru România în domeniul pescuitului

0
51
Nina and her daughter (in the background) are fishing for subsistence frog fishes. Nina used to work in a fish can factory which was destroyed in the recent Georgian- Abkhaz war for independence. Her pension is less that 50 euro. Ochamchira,Black sea, Abkhazia  Once the jewel of the Soviet resorts, Abkhazia was ravaged by the '92-93 separatist war against Georgia. Today it became a cheap destination for Russian tourists, as is estimated that almost half of a million Russian are coming in yearly.
Nina and her daughter (in the background) are fishing for subsistence frog fishes. Nina used to work in a fish can factory which was destroyed in the recent Georgian- Abkhaz war for independence. Her pension is less that 50 euro. Ochamchira,Black sea, Abkhazia
Once the jewel of the Soviet resorts, Abkhazia was ravaged by the ’92-93 separatist war against Georgia. Today it became a cheap destination for Russian tourists, as is estimated that almost half of a million Russian are coming in yearly.

Comisia a solicitat României miercuri, 15 februarie, să respecte principiul accesului egal la apele şi resursele UE din Marea Neagră. Într-un aviz motivat, Comisia şi-a exprimat opinia că România nu a reuşit să respecte acest principiu, în urma unei serii de incidente care au implicat nave care arborează pavilionul Bulgariei.

Regimul de acces egal este un principiu fundamental al politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Astfel, navele de pescuit ale UE beneficiază de acest tip de acces la ape şi resurse în întreaga UE, potrivit prevederilor articolului 5, alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 1380/2013.

Statele membre trebuie să se asigure că navele care arborează pavilionul altor ţări din UE pot avea acces la apele aflate sub jurisdicţia lor în vederea desfăşurării de activităţi de pescuit. De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că aceste nave sunt tratate în mod nediscriminatoriu de către autorităţile naţionale responsabile de controlul pescuitului.

România are la dispoziţie două luni pentru a informa Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru a remedia situaţia. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a UE cu privire la acest caz.