Aviz motivat pentru neaplicarea pe deplin a normelor privind precursorii de explozivi

0
48

Comisia_EuropeanaMiercuri, 15 februarie, Comisia Europeană a solicitat României, Ciprului şi Franţei să asigure deplina punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi.

Regulamentul a intrat în vigoare la 2 septembrie 2014 şi este un act legislativ important care limitează şi controlează accesul la o serie de produse chimice periculoase, ce ar putea fi utilizate de terorişti pentru a fabrica explozivi artizanali. Implementarea sa corectă este un element important atât al Agendei europene privind securitatea, cât şi al Comunicării Comisiei privind calea către oUniune a securităţii reală. Cele trei state membre menţionate nu au stabilit încă normele necesare de stabilire a sancţiunilor care urmează să fie aplicate în caz de încălcare a Regulamentului. Prin urmare, Comisia le-a transmis avize motivate, îndemnându-le să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că sancţiunile sunt puse în aplicare în conformitate cu normele în vigoare. În plus, Franţa şi România au fost informate în legătură cu necesitatea de a asigura o difuzare regulată către operatorii economici (şi anume, către comercianţii cu amănuntul) a orientărilor privind precursorii. Dacă statele membre nu remediază situaţia în următoarele două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a UE cu privire la acest caz.