Start pentru educaţia non-formală

0
186

În luna mai, Craiova va fi gazda unei Conferinţe Internaţionale, destinată perfecţionării cadrelor didactice în ceea ce priveşte educaţia non-formală, unitatea organizatoare fiind Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj, în parteneriat cu mai multe instituţii din ţări europene. A început înscrierea cadrelor didactice care sunt interesate de participare, data limită de înscriere fiind ultima zi din februarie.

 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj va organiza, pe 7 mai 2016, Conferinţa Internaţională „How to use non-formal methods in the formal education”, conform Proiectului „Erasmus + „Open doors for non-formal”, parteneriat strategic”. Cadrele didactice care doresc să participe trebuie să trimită, până pe 29 februarie, proiectele pe care le au în derulare, în ceea ce priveşte educaţia non-formală, declarând pe propria răspundere că nu au plagiat documentaţia prezentată. La conferinţă, vor participa 60 de profesori sau educatori, cu prerogative în domeniu. Parteneri în program sunt Şcoala Gimnazială din Ghindeni (jud. Dolj), Liceul „Matei Basarab” din Craiova, şi instituţii din Olanda, Grecia, Turcia, Lituania şi Polonia. Unspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi Casa Corpului Didactic Dolj vor gira programul, împreună cu elevii, părinţii acestora şi comunităţile locale.

O nouă metodă de învăţare pentru copii

Educaţia non-formală este cea mai nouă abordare a învăţării, prin activităţi plăcute şi motivante, prin care elevii sunt atraşi spre deprinderea unor abilităţi şi cunoştiinţe, în condiţiile unei libertăţi maxime de exprimare. Sunt eliminate condiţiile de stres (notele din catalog, disciplina impusă, temele obligatorii, etc) şi se bazează pe plăcerea cunoaşterii, iar educatorul de acest fel trebuie să dea dovadă de mai multă flexibilitate, adaptabilitate, rapididate şi, în primul rând, de un entuziasm peste medie. „Obiectivul general este acela de promovare a exemplelor de bună practică specifice educaţiei non-formale, în sistemul de educaţie formal, pentru o calitate supetioară. Ca scopuri specifice sunt de amintit: diseminarea activităţilor derulate în cadrul proiectului, pe tema educaţiei non-formale, desfăşurate cu succes în unităţile şcolare; dezvoltarea rolului şcolii, ca entitate , în valorizarea dimensiunilor europene de învăţare; o cultivare din ce în ce mai mare a parteneriatului între instituţii, inclusiv comunităţile locale, pentru implementarea unor politice moderne de educaţie. Conform programelor dezvoltate, cadrele didactice din unităţile partenere au desfăşurat activităţi cu elevii, părinţii şi îndrumătorii, aceste urmând să fie promovate în timpul întâlnirii internaţionale. Schimbul de experienţă este foarte important şi, de aceea, am demarat din timp procedura de înscriere a celor care desfăşoară proiecte în acest scop. Sunt convinsă că toţi vom avea de învăţat ”, a precizat prof.dr.  Marinela Dumitrescu, director al CJRAE Dolj.