Universitatea din Craiova a încheiat protocoale de colaborare cu inspectoratele şcolare din Oltenia

0
64

Universitatea din Craiova a încheiat protocoale de colaborare cu cele cinci inspectorate şcolare din regiunea Oltenia (Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj), care vor urmări transferul de bune practici între cadrele didactice şi elevii din învăţământul liceal şi, respectiv, învăţământul universitar.

Acestea vizează  o colaborare cât mai bună între instituţiile implicate, în vederea asigurării calităţii învăţământului preuniversitar din regiunea Oltenia, cât şi atragerea elevilor cu performanţe către Universitatea din Craiova.

Prin intermediul protocoalelor vor fi furnizate programe specifice pentru pregătirea cadrelor didactice în vederea susţinerii examenelor de definitivat, gradul didactic II şi titularizare în învăţământul preuniversitar, programe de pregătire a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat, vor fi derulate campanii pentru îmbunătăţirea accesului elevilor la serviciile de informare privind oferta educaţională a Universităţii din Craiova şi vor fi dezvoltate proiecte comune între elevi şi studenţi pentru o mai bună cooperare. În plus, instituţiile îşi vor promova reciproc  imaginea. Protocoalele sunt valabile până la finalul luni octombrie 2014.